Wybory do izb rolniczychPWR
StoryEditorWybory do izb

Zbliżają się wybory do izb rolniczych. Kto może kandydować?

28.07.2023., 11:00h
Za dwa miesiące odbędą się wybory do izb rolniczych. Na jakich zasadach się odbywają? Kto może kandydować?

Wybory do izb rolniczych – jakie zasady?

Izby rolnicze co 4 lata organizują wybory do walnych zgromadzeń. Członkowie tegoż są wybierani spośród osób należących do danej izby w wyborach pośrednich, dwustopniowych. Głosowanie na poszczególnych kandydatów jest tajne.

Kiedy I etap wyborów do izb rolniczych?

I etap wyborów do izb rolniczych został zaplanowany na 24 września 2023 r. Tego dnia w okręgu wyborczym obejmującym obszar jednej gminy zostanie wybranych 2 członków rady powiatowej izb. W przypadku, gdy obszar gminy jest mniejszy niż 4 tys. ha, wybierany jest 1 kandydat.

Kiedy II etap wyborów do izb rolniczych?

II etap wyborów do izb rolniczych rozpocznie się 15 października 2023 r. Rady powiatowe na pierwszym posiedzeniu na walne zgromadzenie wybiorą spośród swoich członków:

• przewodniczącego,

• delegata.

Co po zakończeniu II etapów wyborów do izb rolniczych?

Po zakończeniu II etapów wyborów do izb rolniczych z Rad Powiatowych powstanie Walne Zgromadzenie np. Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Kolejnym działaniem, które będzie zobowiązana podjąć izba, stanie się wybranie spośród grona do 5 listopada 2023 r.:

• zarządu,

• komisji rewizyjnej,

• komisji problemowych.

Ile okręgów wyborczych do izb rolniczych jest w 2023 r.?

W roku 2023 na wybory do izb wyborczych utworzono 226 okręgów wyborczych. Po przeprowadzeniu weryfikacji danych z ewidencji gruntów rolnych i uwzględnieniu miast na prawach powiatu okazało się, że do obsadzenia będzie 426 mandatów. Istnieje 200 okręgów, w których powierzchnia gruntów rolnych ma ponad 4 tys. ha, zostanie w nich wybranych po 2 delegatów. Natomiast w 26 okręgach o powierzchni do 4 tys. ha wybrany zostanie 1 delegat.

Co warto wiedzieć o wyborach do izb rolniczych w 2023 r.?

W roku 2023, tak jak miało to miejsce w roku 2019, nie będą przeprowadzane wybory w okręgu wyborczym, w którym liczba zgłoszonych kandydatów jest równa lub mniejsza od liczby mandatów możliwych do uzyskania w danym okręgu, nawet jeżeli w terminie do 8 września 2023 r. wezwano komisję okręgową do zgłoszenia dodatkowych kandydatów. Członkami rady powiatowej zostają w takim przypadku kandydaci zarejestrowani, których wybiera komisja okręgowa, a pozostałe mandaty nie zostają obsadzone. Jeżeli w danej gminie ma miejsce powyższa sytuacja, to nie są w niej przeprowadzane wybory I stopnia.

Izby rolnicze zachęcają do udziału w wyborach

Izby rolnicze zachęcają członków samorządu rolniczego do wzięcia udziału w wyborach do izb rolniczych. Każdy z nich może zostać zarówno kandydatem, jak i zagłosować na innych. Dzięki udziałowi w wyborach możliwe jest poparcie idei samorządu zawodowego.

oprac. Justyna Czupryniak

źródło: WIR

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
15. czerwiec 2024 18:34