StoryEditorPieniądze dla rolników

Jak rolnik może zgłosić straty w uprawach?

12.07.2021., 13:07h
Które szkody spowodowane w uprawach rolnik musi zgłaszać poprzez aplikację, a które musi w siedzibie władz gminnych? Część z nich wymaga właśnie takiego, a nie innego rozwiązania, a zgłoszenie szkód nie zawsze musi oznaczać wypłatę odszkodowania.

Największa susza w północno-zachodnich województwach

Susza, nawałnice to zjawiska pogodowe, z którymi zmagają się rolnicy. Jak wynika z ostatniego raportu przedstawionego przez IUNG, największe niedobory wody występują w województwach północno-zachodnich. Doskwierają one najbardziej zbożom jarym. Z tym problemem borykają się rolnicy nie tylko z województw pomorskiego i zachodniopomorskiego, ale także północnej oraz południowej Wielkopolski, zachodniej części województwa łódzkiego, w części gmin województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, opolskiego i dolnośląskiego.

Wniosek o oszacowanie strat suszowych rolnik musi zgłosić przez aplikację

Przypominamy rolnikom, iż od ubiegłego roku zgłaszanie wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę i sporządzanie protokołu dokonuje się wyłącznie przez aplikację publiczną, bez udziału komisji. Wymaga to od rolników posiadania profilu zaufanego. W aplikacji rolnik sam określa zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie. Wprowadzane dane są automatycznie weryfikowane przez aplikację z danymi:

  • ARiMR w zakresie upraw rolnych zgłoszonych do wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz zawartymi w systemie IRZ,
  • IUNiG w zakresie zasięgu i zakresu suszy wynikającego z Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej.

Tak więc jeśli rolnik stwierdzi, iż ma straty spowodowane przez suszę, np. w jęczmieniu, ale według monitoringu suszy rolniczej prowadzonego przez IUNG na obszarze jego gminy ta uprawa nie będzie zagrożona suszą, aplikacja go dalej nie przepuści.

Natomiast po wprowadzeniu danych, jeżeli szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z ostatnich trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła susza, w aplikacji generuje się automatycznie protokół szacowania szkód. Średnia roczna produkcja rolna jest ustalana na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie pochodzących z Systemu Zbierania Danych Rachunkowych (FADN).

Jeden rolnik, jeden protokół oszacowania szkód spowodowanych przez suszę

Rolnik może kilkakrotnie uzupełniać straty z tytułu suszy w poszczególnych uprawach. Muszą one jednak wynikać z Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej. Jeśli wniosek zostanie podpisany profilem zaufanym, wtedy wygenerowany protokół strat w gospodarstwie przekazywany jest do zatwierdzenia przez wojewodę, co uniemożliwia dokonywanie dalszych zgłoszeń. Warto pamiętać, iż każdy rolnik może otrzymać w danym roku jeden protokół oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym spowodowanych przez suszę. Tak więc z ostatecznym podpisem wniosku warto zaczekać, aż wszystkie uprawy zostaną zebrane z pól.

Szkody co najmniej na terenie sołectwa

W przypadku gradu, deszczu nawalnego, powodzi, huraganu, piorunu, obsunięcia się ziemi, aby komisja została powołana, niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym musi być dotknięty pewien obszar. Chodzi tutaj przynajmniej o sołectwo, na którym znajdują się poszkodowane gospodarstwa. Rozmiary szkód powinny stanowić zagrożenie dalszego ich funkcjonowania, z wyjątkiem szkód powstałych w wyniku piorunu. Tak wynika z wytycznych resortu rolnictwa.

Warto też podkreślić, iż sama możliwość zgłoszenia szkód i oszacowanie ich przez komisję oraz sporządzenie protokołu nie uruchamiają automatycznie pomocy dla poszkodowanych rolników. Mogą oni jednak skorzystać, jeśli spełnią warunki, np. z suszowych kredytów preferencyjnych, ulg w spłacie podatków czy zobowiązań wobec KRUS i KOWR.

Jeśli jednak rolnik nie będzie posiadał protokołu z szacowania strat, nie może liczyć na żadną pomoc, chyba że ubezpieczył uprawy – wówczas ewentualnie otrzyma odszkodowanie od ubezpieczyciela.

Magdalena Szymańska
fot. M. Szymańska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
17. czerwiec 2024 01:02