StoryEditorKRUS

Jakie są stawki KRUS za I kwartał 2021 roku?

04.01.2021., 08:01h
Do 1 lutego rolnicy muszą uregulować składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2021 r. Jakie są stawki na KRUS w nowym  2021 roku?

Jakie są stawki na KRUS za 2021 roku na ubezpieczenie chorobowe, macierzyńskie i wypadkowe?

Na podstawie uchwały przyjętej w grudniu 2020 roku przez Radę Ubezpieczenia Społecznego Rolników wysokość miesięcznych składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2021 r. rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika wynosi 42,00 zł miesięcznie. Oznacza to, że te stawki nie uległy zmianie w porównaniu do poprzedniego kwartału.

W przypadku gdy rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek w zakresie ograniczonym, wówczas stawka ta 14 zł miesięcznie.

 

Jaka jest stawka KRUS na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w I kwartale 2021 roku?

Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w I kwartale 2021 r. jest równa 10% obowiązującej w grudniu 2020 roku emerytury podstawowej, która wynosiła 972,40 złotych, co oznacza, że miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wynosi 97,00 zł miesięcznie.

Podstawową składkę opłacają rolnicy prowadzący gospodarstwo do 50 ha oraz współmałżonkowie i domownicy rolników.

Wyższe stawki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe obowiązują rolników prowadzących gospodarstwa o większym areale:

  • od 50 do 100 ha przeliczeniowych miesięczna stawka wynosi 117 zł;
  • od 100 do 150 ha przeliczeniowych miesięczna stawka wynosi 233 zł;
  • od 150 do 300 ha przeliczeniowych miesięczna stawka wynosi 350 zł;
  • od 300 ha przeliczeniowych miesięczna stawka wynosi 467 zł.

 

Opłacenie składek KRUS za I kwartał zazwyczaj do końca stycznia

Zazwyczaj termin opłacenia składek za I kwartał 2021 roku przypada na 31 stycznia, jednak w 2021 roku termin ten przypada w niedzielę, która jest dniem ustawowo wolnym od pracy, dlatego rolnicy mogą opłacić składki na KRUS do poniedziałku 1 lutego 2021 roku.

 

Paweł Mikos
Fot. Pixabay.

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
01. październik 2023 16:26