StoryEditorKRUS

Jakie składki na KRUS za IV kwartał?

23.09.2019., 08:09h
KRUS podał stawki ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego oraz emerytalno-rentowego dla rolników i domowników na IV kwartał 2019 roku. Jakie są stawki? Kiedy mija termin opłacenia składek na KRUS za IV kwartał 2019? 

KRUS: składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie bez zmian

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła 2 września 2019 roku wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2019 roku. Została ona określona na poziomie 42 zł miesięcznie, czyi 126 zł kwartalnie. Oznacza to, że stawki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie pozostają na tym samym pułapie co dotychczas. 

KRUS także informuje, że w przypadku ubezpieczonych na wniosek w zakresie ograniczonym składka wynosi 1/3 pełnej składki, czyli 14 zł miesięcznie (42 zł na kwartał).

 

Ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla rolników w KRUS zależne od powierzchni gospodarstwa rolnego

Z kolei stawka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w IV kwartale 2019 wynosi 94 zł miesięcznie, czyli 282 zł na kwartał. Stawka ta jest identyczna jak za II i III kwartał. 

Taka opłata dotyczy domowników rolnika oraz rolników prowadzących gospodarstwo o powierzchni do 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych. 

Stawki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe  dla rolników prowadzących większe gospodarstwa za IV kwartał będą wynosić: 

  • dla gospodarstw o powierzchni od 50 do 100 ha przeliczeniowych – 621 zł na kwartał;
  • dla gospodarstw od 100 do 150 ha przeliczeniowych – 957 zł na kwartał;
  • dla gospodarstw od 150 do 300 ha przeliczeniowych – 1296 zł na kwartał;
  • dla gospodarstw powyżej 300 ha przeliczeniowych – 1635 zł na kwartał.

 408 zł to łączna kwota ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego oraz emerytalno-rentowego dla domowników i rolników posiadających do 50 ha za IV kwartał 2019

  • 408 zł to łączna kwota ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego oraz emerytalno-rentowego dla domowników i rolników posiadających do 50 ha za IV kwartał 2019 

 

Kiedy mija termin opłacenia składek na KRUS z IV kwartał 2019? 

Termin na opłacenie składek na ubezpieczenia za IV kwartał 2019 r. upływa z dniem 31 października 2019 roku.
Z kolei za pomocników rolnika za dany miesiąc termin upływa z 15 dniem następnego miesiąca. 

 

Paweł Mikos
Fot. Pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
06. grudzień 2023 11:51