StoryEditorKonferencja

Już wkrótce pierwszy kongres o polskiej wsi i rolnictwie XXI wieku

23.04.2022., 10:04h
27 i 28 kwietnia br. w Warszawie odbędzie się pierwszy kongres pod hasłem „Polska Wieś XXI – Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Rolnictwa i Obszarów Wiejskich”.

Kongres ma być coroczną między­narodową imprezą

Z inicjatywą jego organizacji wyszli Marek Sawicki, poseł na Sejm RP, oraz byli ministrowie rolnictwa w kolejnych rządach ostatnich 30 lat. Oni też tworzą Radę Programową kongresu, natomiast do jego Rady Naukowej zaproszenie przyjęli rektorzy uczelni przyrodniczych i rolniczych w Polsce.

Kongres zakłada wypracowywanie pakietu rozwiązań i rekomendacji dla polskiej administracji oraz instytucji Unii Europejskiej. Punktem wyjścia do podjętych prac są długofalowe polityczne cele UE. Te obejmujące rolnictwo i obszary wiejskie są określone w Europejskim Zielonym Ładzie, w szczególności w strategii „Od pola do stołu” oraz „Bioróżnorodność”, w pakiecie „Gotowi na 55” oraz „Strategii na rzecz ochrony gleb 2030”’.

Tematyka paneli dyskusyjnych

Podczas obrad odbędą się też panele dyskusyjne, które będą koncentrowały się wokół:

  • potencjału energii odnawialnej z wykorzystaniem biogazowni, fotowoltaiki, energii wiatrowej;
  • gleby i wody jako determinantów dla produkcji żywności oraz łagodzenia zmian klimatycznych;
  • rolnictwa 4.0;
  • ubezpieczenia rolniczego jako efektywnego systemu zarządzania ryzykiem w gospodarstwie;
  • prawa rolnego a wyzwań XXI wieku – przykładów rozwiązań na świecie;
  • zrównoważonych modeli rolnictwa w produkcji bezpiecznej żywności i łagodzeniu zmian klimatycznych;
  • praktycznego zastosowania nauki, badań i rozwoju;
  • zdrowia na wsi;
  • opłacalności w rolnictwie, ochrony konsumenta i inflacji.

Kogo zobaczymy na kongresie?

Uczestnikami kongresu będą liderzy polskiego rolnictwa, branż i przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenach wiejskich, goście zagraniczni, eksperci, naukowcy, doktoranci, studenci, przedstawiciele organizacji zawodowych i społecznych oraz dziennikarze branżowi. „Tygodnik Poradnik Rolniczy” objął patronat medialny nad wydarzeniem.

Magdalena Szymańska
fot. M. Szymańska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
09. grudzień 2023 20:20