StoryEditorPolska

KOWR i ARiMR pomogą w oddłużeniu gospodarstwa

08.03.2019., 14:03h
Nowe prawo o restrukturyzacji zadłużenia gospodarstw rolnych daje możliwość rolnikom ubiegania się o pomoc od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub Krajowego Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Na jakiej zasadzie rolnik może uzyskać pomoc w spłacie złych długów?

Nowe prawo ma pomóc zadłużonym gospodarstwom rolnym 

Od 8 lutego 2019 roku obowiązuje ustawa o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne. 

Na jej mocy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą mogły pomóc rolnikowi, który nie jest w stanie spłacać terminowo swoich zobowiązań

ARiMR dopłaci do kredytu restrukturyzacyjnego

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może udzielić rolnikowi dopłat do oprocentowania „kredytu restrukturyzacyjnego” przyznawanego przez bank na sfinansowanie spłaty zadłużenia gospodarstwa. Agencja może również udzielić gospodarstwu pożyczki na sfinansowanie spłaty istniejącego długu. Jako zabezpieczenie spłaty pożyczki ARiMR ustanowi hipotekę na nieruchomościach rolnika

 

KOWR może przejąć długi rolnika, w zamian za gospodarstwo

Również KOWR może udzielić gwarancji na spłatę kredytu restrukturyzacyjnego. 

Inną formą pomocy jest możliwość przejęcia całego zobowiązania gospodarstwa przez KOWR. Do wniosku o przejęcie długu należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających prawo do posiadanych nieruchomości rolnych, dokumenty potwierdzające kwotę zadłużenia oraz operat szacunkowy określający wartość nieruchomości rolnej, którą KOWR ma przejąć w zamian za spłatę długu.

KOWR może – na zasadzie pierwszeństwa – wydzierżawić tę samą ziemię dotychczasowemu właścicielowi. Jednak będzie naliczać czynsz dzierżawny. Rolnik będzie mieć również prawo pierwokupu tej nieruchomości przez 20 lat. Po tym czasie KOWR będzie mógł sprzedać ziemię jakiemukolwiek rolnikowi.     

Paweł Mikos

Fot. Pixabay 

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
17. lipiec 2024 22:26