StoryEditorCiekawostki

KRUS zaprasza dzieci do udziału w konkursie plastycznym

01.03.2021., 16:03h
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza jedenastą edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.

Dla kogo skierowany jest konkurs?

Hasło jedenastej edycji konkursu nawiązuje do 30-letniej działalności prewencyjnej KRUS i związane jest z jubileuszem, który Kasa obchodzi w tym roku.

Celem konkursu kierowanego do uczniów wiejskich szkół podstawowych jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z przebywaniem i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego.

Najładniejsze prace plastyczne w dowolnej technice

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie oraz rolniczym chorobom zawodowym. Praca powinna być wykonana z materiałów trwałych, gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu i przechowywania, nie powinna być oprawiana. Na jej odwrocie należy zamieścić imię i nazwisko wykonawcy. Do konkursu uczestnik może zgłosić jedną pracę plastyczną.

Kto może wziąć udział w konkursie?

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych w następujących kategoriach wiekowych:

  • I grupa – klasy 0–III szkoły podstawowej;
  • II grupa – klasy IV–VIII szkoły podstawowej.

Kto jest wykluczony z konkursu plastycznego?

Uczestnikami konkursu nie mogą być laureaci szczebla ogólno­polskiego poprzednich edycji, tj. zarówno autorzy, którzy zostali uhonorowani nagrodami za pierwsze trzy miejsca, jak również wyróżnieniami.

KRUS zaprasza dzieci do udziału w konkursie plastycznym

Gdzie i do kiedy należy składać prace konkursowe?

Prace konkursowe do jednostki terenowej Kasy zgłasza szkoła, do której dziecko uczęszcza, a w wyjątkowych przypadkach jego przedstawiciel ustawowy. Szkoły, których uczniowie chcą wziąć udział w konkursie, kontaktują się z najbliższym oddziałem regionalnym KRUS, gdzie dostępne są wszystkie informacje na temat organizacji etapu wojewódzkiego. Termin nadsyłania prac konkursowych do OR KRUS upływa z dniem 31 marca 2021 roku (decyduje data wpływu prac do właściwego oddziału).

Konkurs przebiega w co najmniej dwóch etapach: wojewódzkim i ogólnopolskim. Przy ocenie prac pod uwagę brane są:

  • zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie (maks. 5 pkt);
  • oryginalność i pomysłowość w zobrazowaniu tematu konkursu (maks. 3 pkt);
  • walory estetyczne pracy (maks. 2 pkt).
Autorzy najciekawszych prac, na każdym etapie konkursu, otrzymają nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, współorganizatorów i patronów konkursu. Prace laureatów będą publikowane również w materiałach Kasy.

Pod patronatem „Tygodnika Poradnika Rolniczego”

Honorowy patronat nad konkursem sprawuje minister rolnictwa i rozwoju wsi, a wsparcia organizacyjnego udzielają: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Partnerem strategicznym konkursu jest Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Patronat medialny nad konkursem sprawuje m.in. „Tygodnik Poradnik Rolniczy”.

Magdalena Szymańska
Fot. Pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
06. grudzień 2023 17:58