StoryEditorWiadomości rolnicze

Nadal jest możliwe wsparcie z ARiMR na zakup ziemi przez rolników

12.06.2014., 12:06h
 W Polsce, od 2014 roku,  zmieniły się zasady zakupu użytków rolnych, które zostały teraz dostosowane do warunków obowiązujących w innych krajach UE. Zmiany dotyczą   współfinansowania z budżetu krajowego kosztów zakupu ziemi. Do tej pory, przez siedem ostatnich lat,  nasi rolnicy mogli korzystać z większej pomocy państwa przy zakupie gruntów.    

 Teraz rolnicy mają dwie możliwości  pozyskania wsparcia z budżetu państwa na  zakup ziemi.

Po pierwsze rolnicy mogą na ten cel wykorzystać część preferencyjnego kredytu otrzymanego na zrealizowanie inwestycji w gospodarstwie.  Przy czym można tak zrobić, gdy korzysta się z jednej z linii kredytowych (oferowanych przez banki współpracujące z ARiMR) oznaczonych następującymi symbolami:

 • symbol nIP - inwestycje w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup akcji i udziałów;
 • symbol nMR - utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia;
 • symbol nBR15 - realizacje inwestycji w ramach "Branżowego programu mleczarskiego";
 • symbol CSK - realizacje inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami koszt zakupu ziemi nie może przekroczyć 10% wszystkich kosztów inwestycji finansowanych z wykorzystaniem środków z wymienionych wyżej preferencyjnych linii kredytowych dla rolników. Preferencyjność tych kredytów polega na tym, że w ich spłacie pomaga Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W przypadku wymienionych powyżej linii kredytowych, poza linią CSK, ARiMR spłaca za rolnika część należnego bankowi oprocentowania, a i wysokość oprocentowania takiego kredytu jest niższa od oprocentowania kredytów komercyjnych. W przypadku linii CSK, ARiMR spłaca za rolnika część kapitału zaciągniętego kredytu.
    
Przy korzystaniu z kredytów na zakup użytków rolnych w formule de minimis, także można skorzystać z pomocy państwa.  Dotyczy to kredytobiorców korzystających z preferencyjnych linii kredytowych oferowanych przez banki współpracujące z ARiMR, o następujących symbolach:

 • symbol nKZ - na zakup użytków rolnych;
 • symbol nGR - na zakup użytków rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego - Dz. U. Nr 88, poz. 983 ze zm.;
 • symbol CSK - na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału.

Warunkiem udzielenia takiego kredytu jest nie przekroczenie progów pomocy de minimis obowiązujących we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wysokość takiego wsparcia, tj. dopłaty Agencji do oprocentowania lub kapitału, udzielona jednemu podmiotowi, zgodnie z unijnym prawem, nie może być wyższa niż równowartości 15 000 euro w okresie trzech lat. Przy obliczaniu tego okresu brany jest pod uwagę bieżący rok podatkowy i dwa poprzedzające go lata oraz uwzględniana jest pomoc uzyskana w ramach pomocy de minimis w rolnictwie. Jednocześnie trzeba podkreślić, że udzielona jednemu podmiotowi w ciągu całego tego trzyletniego okresu pomoc de minimis w rolnictwie i pomoc de minimis w rybołówstwie nie może przekroczyć równowartości 30 000 euro, a pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie i pomoc de minimis w rybołówstwie nie może przekroczyć równowartości 200 000 euro.

Rolnicy, którzy są zainteresowani preferencyjnymi kredytami na zakup ziemi, w spłacie których pomaga Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, mogą uzyskać je w następujących bankach:

 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 • SGB Bank S.A.
 • Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
 • Bank Zachodni WBK S.A.
 • ING Bank Śląski S.A. 
 • Pekao S.A.

Udzielane do tej pory kredyty na zakup ziemi z dopłatą ARiMR do ich oprocentowania, cieszyły się bardzo dużą popularnością wśród rolników. Aż blisko połowa wszystkich rodzajów kredytów preferencyjnych udzielonych od 2007 r.,  przez współpracujące z ARiMR banki,  dotyczyła zakupu ziemi - udzielono 39,677 tys. kredytów,  na kwotę 5,95 mld zł.

ARiMR

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
31. maj 2024 01:23