StoryEditorDotacje

Nowa WPR i pomoc covidowa zatwierdzone. Jakie dotacje dla rolników?

22.12.2020., 19:12h
Parlament Europejski zatwierdził przepisy zapewniające płynne przejście z obecnej do przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej UE oraz pomoc covidową dla producentów żywności i obszarów wiejskich w wysokości 8 mld euro. Kiedy rolnicy dostaną te dotacje?

Nowe strategiczne plany WPR dopiero od początku 2023 toku

Eurodeputowani zatwierdzili regulacje, które wprowadzają okres przejściowy między obecną i przyszło WPR. PE zatwierdził także przekazania 8 mld euro dla rolników i mieszkańców wsi w ramach funduszu odbudowy po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19. Nowe przepisy przedłużają stosowanie istniejących przepisów Wspólnej Polityki Rolnej do końca 2022 roku, gwarantując kontynuację płatności dla rolników i beneficjentów rozwoju obszarów wiejskich.

Początkowo Komisja Europejska planowała, iż od 1 stycznia 2021 roku będą już stosowane nowe prawne rozwiązania dotyczące WPR, w tym plany strategiczne, jednak tak się nie stało. Procedura ustawodawcza odnosząca się do wniosków ustawodawczych Komisji dotyczących WPR po 2020 roku nie została zakończona, a państwa członkowskie nie opracowały jeszcze planów strategicznych, dlatego ustalono nowy termin, którym jest 1 stycznia 2023 roku.

 

Zostało zatwierdzone stosowania PROW w zakresie rolnictwie ekologicznym

W związku z tym, że Unia powinna nadal wspierać rozwój obszarów wiejskich w całym okresie przejściowym, państwa członkowskie powinny mieć możliwość finansowania swoich przedłużonych programów rozwoju obszarów wiejskich z odpowiedniego przydziału środków budżetowych na lata 2021 i 2022.
Uzgodniono przedłużenie czasu trwania nowych wieloletnich projektów rozwoju obszarów wiejskich, które koncentrują się na rolnictwie ekologicznym i działaniach na rzecz klimatu i środowiska naturalnego, ponad trzyletni okres oraz włączyć do pakietu projekty dotyczące dobrostanu zwierząt. 

Rolnicy będą mogli otrzymać odszkodowanie za duży spadek dochodów

Posłowie PE przekonali Radę oraz Komisję Europejską, iż państwa członkowskie będą mogły ułatwić rolnikom otrzymywanie odszkodowań za poważne spadki dochodów oraz za straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi, chorobami zwierząt lub roślin czy plagą szkodników.

Chodzi o uruchamianie rekompensat na poziomie 20% strat zamiast 30%. W przypadku gdy będzie to dotyczyć działań z PROW (narzędzia zarządzania ryzykiem), polscy rolnicy z tego nie skorzystają, ponieważ nie mają takich narzędzi.

 

8 mld euro pomocy covidowa na rolnictw europejskie

Parlament przeforsował również środki, które dają państwom członkowskim większą swobodę we wspieraniu rolników, zwłaszcza w czasie kryzysu COVID-19.
Częścią ogólnego porozumienia są też niedawno uzgodnione zasady dotyczące sposobów wykorzystania przez rolników, producentów żywności i obszary wiejskie 8 mld euro w ramach pomocy kryzysowej związanej ze skutkami COVID-19.

W 2021 roku dostępnych będzie około 30% środków na odbudowę, a pozostałe 70% zostanie uwolnione w 2022 roku.

Polsce z puli pomoc covidowej przypadnie:

  • w 2021 r. – 279 mln euro,
  • w 2022 r. – 665 mln euro.
Z puli pomocy covidowe polskie rolnictwo otrzyma aż 4 mld złotych.jpg
Na wsparcie z tytułu COVID z unijnego budżetu, polska branża rolna otrzyma największą pulę ze wszystkich krajów członkowskich UE – ponad 4 mld zł

 

Ponad połowa dotacji dla młodych rolników

Posłom do Parlamentu Europejskiego udało się zapewnić przynajmniej 37% środków na odbudowę rolnictwa ekologicznego, na działania związane ze środowiskiem i klimatem oraz na dobrostan zwierząt. Co najmniej 55% środków z funduszu zostanie przeznaczonych na inwestycje w gospodarstwach rolnych, które przyczynią się do trwałego i cyfrowego ożywienia gospodarczego dla młodych rolników rozpoczynających działalność.
Tekst uzgodniony przez negocjatorów z Parlamentu Europejskiego oraz państwa członkowskie i zatwierdzony przez Parlament, zanim będzie mógł wejść w życie, wymaga zatwierdzenia przez Radę Europejską.

dr Magdalena Szymańska
fot. Pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
27. maj 2023 09:10