StoryEditorDotacje

Ostatnia szansa na 100 tys. euro dotacji dla grup producentów rolnych

09.12.2019., 15:12h
Tylko do piątku 13 grudnia 2019 roku można składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosku o dotacje na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. W tegorocznym naborze można się ubiegać o wsparcie nawet do 100 tys. euro.

Dwa rodzaje grup producentów mogą ubiegać się o dotacje

O dotacje mogą ubiegać się zarówno nowopowstałe grupy, jak i te działające od lat. O pomoc mogą starać się nowe grupy  producentów rolnych, które zostały uznane po 22 grudnia 2018 roku. W skład  takiej grupy muszą wchodzić wyłącznie osoby fizyczne, działające jako przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo. 

Z kolei grupy już dłużej działające muszą spełniać łącznie kilka warunków: 

 • zostały uznane przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR;
 • grupa łączy producentów jednego produktu lub grupy produktów i jednocześnie członkowie tej grupy, ani ich małżonkowie, wcześniej nie należeli do innej grup producentów lub organizacji producentów wytwarzającej te same produkty, która korzystała z dotacji unijnych po 2004 roku;
 • członkowie grupy zadeklarują realizację planu biznesowego w ciągu 5 lat, aby grupa mogła osiągnąć cele założone w planie. 

 

Nawet do 100 tys. euro dotacji na każdy rok działalności grupy producentów 

Dotacja będzie przyznana na 5 lat funkcjonowania grupy. Wysokość dotacji zależeć będzie od przychodów uzyskanych ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, wytworzonych przez członków grupy w poszczególnych latach.

Maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć kwoty 100 tys. euro w każdym roku i będzie ona wypłacana w wysokości od 6 do 10% przychodów netto w zależności do roku. 

Obecnie dotacje dla grup producentów rolnych będą wynosić: 

 • w pierwszym roku – 10% przychodów netto, 
 • w drugim roku – 9%, 
 • w trzecim roku – 8%, 
 • w czwartym roku – 7%, 
 • w piątym roku – 6%.

 

Dotacje dla grup producentów rolnych – za co można uzyskać punkty? 

 

Wnioski będą poddane ocenie, a punkty można uzyskać m.in. za zorganizowanie grupy w formie spółdzielni, czy za zrzeszenie co najmniej 10 członków grupy. 

Według prawa punkty dla grup producentów rolnych będą przyznawane m.in. za: 

 • zorganizowanie grupy w formie spółdzielni –3 punkty;
 • zrzeszenie rolników – producentów odpowiedniej grupy produktów – 3 punkty
 • minimum 10 członków w grupie – 4 punkty (dodatkowo 0,2 punktu za każdego kolejnego członka grupy);
 • ubezpieczenie najmniej 50% produkcji każdego z producentów wchodzących w skład grupy – 3 punkty;
 • zlokalizowanie siedzibę grupy w powiecie o wysokim rozdrobnieniu agrarnym– od 1 do 3 punktów; 
 • zaplanowanie inwestycji innowacyjnych lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu lub ochrony środowiska – 5 punktów; 
 • stworzenie co najmniej 2 miejsc pracy na pełen etat – 2 punkty. 


Paweł Mikos
Fot. Pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
28. luty 2024 16:04