Jan Krzysztof ArdanowskiMarek Borawski KPRP/zrzutekranu
StoryEditorWiadomości

Ardanowski: musimy chronić nasze gleby. Pomogą w tym międzyplony i biogazownie

30.10.2023., 14:30h
Rolnictwo węglowe i ślad węglowy oraz ich wpływ na środowisko były tematami numer jeden posiedzenia Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Jak podkreślił przewodniczący, Jak Krzysztof Ardanowski, dla rolników najważniejsza powinna być ochrona gleb, ponieważ od ich jakości zależy przyszły plon.

W Polsce trzeba dbać o gleby, ponieważ są słabe

W minionym tygodniu odbyło się kolejne posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, w którym uczestniczyli również przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju wsi oraz Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. Tematem rozmów prowadzonych przez polityków i naukowców było rolnictwo węglowe i ślad węglowy oraz jego wpływ na środowisko.

– Dyskutowaliśmy przede wszystkim na temat podejścia do gleb, ponieważ jesteśmy przekonani, co wszyscy uczestnicy bardzo mocno podkreślali, że od jakości gleb, od zawartości substancji organicznej w glebach, zależy przyszłość żyzności i możliwości plonowania gleb w Europie. Szczególnie jest to ważne w Polsce, gdzie mamy dużą ilość gleb słabych – mówił Ardanowski.

Polskie gleby wypadają słabo na tle innych państw UE

Jak wynika z relacji przewodniczącego Rady, zawartość próchnicy w polskich glebach w porównaniu do innych państw członkowskich UE jest niska, ponieważ wynosi 20 g/kg, a w UE jest to 40 g/kg. W związku z czym konieczne jest wdrażanie działań mających na celu ochronę naszych gleb i zwiększenie dbałości o zawartość substancji organicznej. Podczas posiedzenia rozmawiano o konieczności opracowania projektów, które wpisałyby się w politykę UE i byłyby nastawione na zwiększenie zawartości suchej masy próchnicy w glebie.

– To są kwestie nawożenia organicznego, utrzymania poplonów i międzyplonów. Bardzo duże nadzieje wiążemy z rozwojem biogazowni w Polsce, ponieważ przyjęte na ostatnich posiedzeniach Sejmu rozwiązania sytuują poferment jako ważny nawóz organiczny, który może również bardzo mocno zwiększać żyzność gleby – wyjaśnił Ardanowski.

Co Polska może zrobić, by ograniczyć emisję gazów cieplarnianych?

Jak podkreślił przewodniczący Rady, odpowiedzią krajów takich jak Polska na emisję gazów cieplarnianych może być wbudowywanie CO2 w glebę oraz w rośliny poprzez ich bujną szatę roślinną. Dobre rolnictwo połączone z leśnictwem byłoby działaniem przeciwstawnym do emisji, które nie obniżałoby rangi gospodarki niskoemisyjnej

– Dyskutowaliśmy również o wpływie rolnictwa na klimat i zmiany klimatyczne. Uczestnicy generalnie są przekonani, że rolnictwo może być również dobrą odpowiedzią na rzecz sekwestracji dwutlenku węgla – przyznał Ardanowski.

Zmiany klimatyczne mogą niekorzystnie wpłynąć na rolnictwo

Zdaniem polityka, zmiany zachodzące w środowisku dotyczące zwiększania się średniorocznej temperatury, mogą być niekorzystne również dla rozwoju rolnictwa. Ardanowski uważa, że polscy rolnicy powinni być przygotowani zarówno na dostosowanie struktury upraw, a może nawet nowych gatunków dotychczas nieuprawianych w naszym klimacie.

– Rolnicy powinni być również przygotowani na postęp hodowlany w zakresie produkcji roślinnej, szukanie nowych odmian bardziej odpornych na stres suszy i temperatury. To są działania, które powinny bardzo mocno stymulować współpracę nauki rolniczej, przede wszystkim nauk stosowanych z praktyką rolniczą – zarówno biotechnologie, jak i mechatronika, różnego rodzaju rozwiązania, które są przygotowywane w instytutach naukowo-badawczych, na uczelniach rolniczych, powinny być skutecznie wdrażane do praktyki rolniczej, ponieważ na wiele problemów zgłaszanych przez rolników właśnie nowe badania naukowe mogą udzielić odpowiedzi – stwierdził Ardanowski.

Co będzie z relacjami handlowymi pomiędzy Ukrainą a Polską?

W trakcie posiedzenia Rady poruszony został również temat relacji handlowych z Ukrainą.

– Nasza rada zajmowała się tym już kilkakrotnie, mieliśmy również gości z Ukrainy, były warsztaty robocze z przedstawicielami rolnictwa i nauki z Ukrainy. Chcemy się zająć tym tematem, ponieważ przyszłość relacji handlowych w zakresie rolnictwa z Ukrainą jest jednym z największych wyzwań stojących przed polskim rolnictwem i musimy tę sprawę bardzo mocno i dokładnie monitorować, analizować, by nie doszło tutaj do jakiejś sytuacji, która jeszcze bardziej pogorszy stabilność rynku w Polsce, przede wszystkim rynku zboża, ale również innych produktów spożywczych – podsumował Ardanowski.

image
Ukraina w UE a rolnictwo

Ardanowski: ukraińskie rolnictwo oparte na agro-holdingach nie pasuje do Wspólnej Polityki Rolnej

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: Prezydent RP Andrzej Duda/YouTube

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
27. luty 2024 16:52