Część rolników podpisała porozumienie z rządem! Co uzgodniono? Kto na liście?MRiRW/Canva
StoryEditorPorozumienie rolników z rządem

Część rolników podpisała porozumienie z rządem! Co uzgodniono? Kto na liście?

20.03.2024., 06:39h
W nocy z 19 na 20 marca w Jasionce minister rolnictwa Czesław Siekierski, wiceminister Michał Kołodziejczak i część liderów protestujących rolników podpisała porozumienie. Kto był za? Co zostało uzgodnione?

Podczas Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce odbyły się negocjacje rządu z rolnikami. Rozmowy trwały do późnych godzin nocnych. Jak wynika z informacji, do których dotarł portal topagrar.pl, część protestujących podpisała porozumienie z ministrem rolnictwa Czesławem Siekierskim i wiceministrem Michałem Kołodziejczakiem.

Kto usiadł do negocjacji z ministerstwem rolnictwa?

W negocjacjach z ministerstwem rolnictwa udział wzięli:

 • Błażej Bieniasz (AgroUnia)
 • Wiesław Gryn (wiceprezes Oszukanej Wsi)
 • Maciej Iżowski (organizator protestu w Barwinku)
 • Gabriel Janowski (były minister rolnictwa)
 • Artur Koncik (rolnik reprezentujący protestujących na granicy w Świecku)
 • ​Roman Kondrów (z Podkarpackiej Oszukanej Wsi)
 • Rafał Nieżurbida (przewodniczący protestu rolników Ziemi Lubuskiej)
 • ​Tomasz Obszański (przewodniczący NSZZ RI Solidarność)
 • Filip Pawlik (AgroUnia)
 • Władysław Serafin (przewodniczący KZRKiOR)
 • Andrzej Sobociński (rolnik z Żuław, Pomorska Izba Rolnicza)

Stronę rządową reprezentowali minister Czesław Siekierski i wiceminister Michał Kołodziejczak. Negocjatorem był Artur Balazs.

Co rolnicy uzgodnili z ministrem rolnictwa?

Z informacji portalu topagrar.pl wynika, że porozumienia nie podpisali Wiesław Gryn i Andrzej Sobociński.

Poniżej prezentujemy treść porozumienia rządu z rolnikami, do którego dotarł portal topagrar.pl.

 1. Trudna sytuacja w rolnictwie wynika z wielu przyczyn i zaniedbań. Główną przyczyną jest agresja Rosji na Ukrainę.
 2. Strony niniejszych uzgodnień zwracają uwagę na fakt, że jedną z zasadniczych przyczyn destabilizacji europejskiego rynku rolnego była bezwarunkowa zgoda Unii Europejskiej na nielimitowany import produktów rolnych z Ukrainy, poparta jednoznacznym stanowiskiem ówczesnego Rządu RP.
 3. Dostarczając potrzebę wsparcia humanitarnego, gospodarczego i wojskowego Ukrainy, która padła ofiarą rosyjskiej agresji, obie strony wskazują jednocześnie na fakt, że ukraińska produkcja rolna oparta jest na całkowicie odmiennej strukturze gospodarstw i nie podlega takim wymogom, jakie nałożone są na europejskich producentów żywności. Nieuwzględnienie tego faktu przy podejmowaniu decyzji o zniesieniu ograniczeń dla ukraińskich producentów w dostępie do unijnego rynku było krótkowzroczne, i poza negatywnymi skutkami gospodarczymi uderza także w relacje polityczne i społeczne między państwami i społeczeństwami.
 4. Zarówno Rząd jak i strona społeczna podkreślają potrzebę i wartość relacji gospodarczych z Ukrainą, jednakże muszą one odbywać się na takich warunkach, aby nie powodowały destabilizacji rynku w UE.
 5. W związku z tym, że obie strony uznają za konieczne wypracowanie zasad regulujących handel artykułami rolno-spożywczymi, w tym także ich tranzyt między Polską i Ukrainą, utrzymane zostanie obowiązujące embargo na produkty rolne wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września w 2023 roku.
 6. Minister rolnictwa zwrócił się z wnioskiem do Rady Ministrów o wstrzymanie tranzytu z Ukrainy produktów objętych wyżej wymienionym rozporządzeniem z Ukrainy przez terytorium Polski z dniem 1. kwietnia 2024 r.
 7. Do dnia wejścia w życie unijnego rozporządzenia ATM (5 czerwca 2024) roku zarówno embargo jak i wstrzymanie tranzytu obejmie także cukier.
 8. Obie strony zgadzają się, że uregulowanie relacji handlowych z Ukraińców musi przede wszystkim mieć wymiar wspólnotowy i opierać się na ustaleniu warunków dostępu do rynku dla towarów z Ukrainy, w tym przede wszystkim dla zbóż, rzepaku, kukurydzy (i produktów pochodnych dla tych kategorii, jak śruty, mąki, kasze, oleje) cukru, drobiu, jaj, owoców miękkich (i produktów pochodnych), jabłek i koncentratu jabłkowego. Podstawą tych warunków powinny być ustalone okresy referencyjne.
 9. Niezależnie od kwestii związanych z uregulowaniem relacji handlowych z Ukrainą strony niniejszego porozumienia deklarują gotowość do wypracowania zestawu środków i działań które złagodzą rolnikom zakłócenia Rynku Rolnego w tym:
  • pszenica, pszenżyto, jęczmień, żyto, mieszanki zbożowe zostaną objęte dopłatami (do pierwszych 300 ha) opartymi o schemat pomocy obowiązujący w 2023 roku, które będą obejmować sprzedaż dokonaną w okresie od 1 stycznia 31 maja 2024 r.
  • utrzymanie podatku rolnego na poziomie nie wyższym niż w 2023 r.
 10. Strona społeczna deklaruje wspieranie działań Rządu w celu zmiany zasad, na których opiera się Europejski Zielony Ład w rolnictwie.
 11. Ustalone rozwiązania między Premierem Donaldem Tuskiem a przewodniczącą Urszulą Von der Leyen dokonały istotnych zmian, które uwzględniają propozycje i oczekiwania rolników zgłaszane w czasie protestów. Do najważniejszych należy: zastąpienie od 2024 r. obowiązkowego ugotowania dobrowolnym ekoschematem, uproszczenia dywersyfikacji i zmianowania, umożliwienie państwom członkowskim ustalenia okresu utrzymanie okrywy glebowej, dla gospodarstw do 10 ha odstąpienie od stosowania sankcji za nieprzestrzeganie wymogów środowiskowych (tzw. Warunkowości).
 12. Przegląd tych zasad będzie kontynuowany. Jednym z pierwszych zadań powinno być przeanalizowanie możliwości zmniejszenia liczby ekoschematów i generalnego uproszczenia zasad wsparcia rolników realizujących wymagania związane z realizacją praktyk środowiskowych.

Rolnicy oburzeni porozumieniem z rządem. "Nam nie o to chodziło"

Większość strajkujących dziś rolników jest oburzona podpisanym porozumieniem.

- W zapisach owego Porozumienia brakuje jakichkolwiek konkretów, które rozwiązują nasze problemy - jest to zlepek deklaracji o których słyszymy od kilku tygodni. Obszański z Solidarności, Serafin z Kółek Rolniczych, Bieniasz czy Pawlik z AgroUnii to przedstawiciele własnych interesów, nie rolników. Jakim prawem osoba, która jest prawą ręką ministra Kołodziejczaka - Filip Pawlik, przesiadujący w gabinecie ministra reprezentował stronę społeczną? - pytają rolnicy z Ruchu Młodych Farmerów.

Także Janusz Kłobucki, rolnik z Prus (woj. wielkopolskie) zaznaczył w rozmowie z nami, że rolnicy z jego regionu są przeciwni porozumieniu, które zostało dziś w nocy podpisane.

- Nie było skonsultowane ze wszystkimi rolnikami i koordynatorami strajków. Nam nie o to chodziło - zaznacza.

Sygnatariusze: to jest uzgodnienie, a nie porozumienie

Liderzy protestujących, którzy podpisali dokument, odpierają jednak te zarzuty. Tłumaczą, że nie jest to porozumienie, a wstępne uzgodnienia. Minister Artur Balazs poinformował też, że Andrzej Sobociński i Wiesław Gryn nie podpisali dokumentu, gdyż musieli wyjść, natomiast zaakceptowali warunki w nim zawarte.

image
Europejskie Forum Rolnicze

Gorąca debata rolników z ministrem rolnictwa. "Powinno być konklawe bez chleba aż się dogadamy"

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
12. lipiec 2024 22:28