Inspekcja IJHARSPixabay/gov.pl/Canva
StoryEditorKontrola

IJHARS skontrolował ponad 1000 partii owoców, warzyw i ziemniaków. Posypały się mandaty

28.09.2023., 10:00h
W II kwartale 2023 r. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła planowaną kontrolę w zakresie jakości handlowej świeżych owoców i warzyw oraz ziemniaków. Jakie są wyniki kontroli?

Jak wynika z informacji przekazanej przez IJHARS, przeprowadzone kontrole jakości handlowej wykazały najwięcej nieprawidłowości w przypadku znakowania owoców, warzyw i ziemniaków. Przeprowadzone na terenie całego kraju inspekcje objęły swoim zakresem wszystkie początkowe etapy wprowadzania do obrotu owoców, warzyw i ziemniaków z wyjątkiem sprzedaży detalicznej konsumentowi, który kupuje je na koniec. Kontrole odbyły się w:

 • 207 hurtowniach,
 • 24 przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • 16 centrach dystrybucyjnych,
 • 5 grupach producenckich,
 • 1 handlu obwoźnym.

Ile partii owoców, warzyw i ziemniaków skontrolował IJHARS?

IJHARS skontrolował łącznie 1032 partie o masie 935,1 t, na które złożyły się:

 • 844 partie świeżych owoców i warzyw, o masie 560,7 t,
 • 188 partii ziemniaków, o masie 374,4 t.

Niedopatrzenia w zakresie znakowania

Wyniki przeprowadzonej kontroli wykazały, że zarówno w pierwszej, jak i w drugiej grupie produktów zidentyfikowano naruszenia dotyczące zakresu znakowania produktów. Uchybienia wykryto w:

 • 124 partiach owoców i warzyw (14,7% skontrolowanych),
 • 34 partiach ziemniaków (18,1% skontrolowanych).

Nieprawidłowości, które przeważały nad innymi wykrytymi w przypadku owoców i warzyw, dotyczyły najczęściej całkowitego braku oznakowania opakowań lub niezamieszczenia na opakowaniu wymaganych informacji, czyli danych o:

 • kraju pochodzenia,
 • cechach identyfikacyjnych pakującego/wysyłającego,
 • klasie jakości czy odmianie.

Kontrole ziemniaków wykazały natomiast brak danych takich jak:

 • nazwa albo imię i nazwisko producenta,
 • kod identyfikujący partię produktu.

Przeprowadzone kontrole nie wykazały jednak przypadków fałszowania informacji o kraju pochodzenia.

Jakie konsekwencje niedopełnienia obowiązków poniosą producenci owoców, warzyw i ziemniaków?

Obowiązkiem osób wprowadzających do obrotu świeże owoce i warzywa jest dopilnowanie tego, by szczególnie na początkowych etapach dystrybucji na produktach pojawiło się prawidłowe oznakowanie i powstała kompletna dokumentacja. Dzięki zgromadzeniu odpowiednich danych możliwa jest późniejsza weryfikacja znakowania i pochodzenia posiadanych partii. Dzięki takiemu postępowaniu przedsiębiorcy dopełniają obowiązku przestrzegania prawa o jakości handlowej oraz ogólnego prawa żywnościowego.

Konsekwencją niedopilnowania przez przedsiębiorców wprowadzających owoce, warzywa i ziemniaki do obrotu, kwestii dotyczących znakowania i dokumentacji może sprzyjać powstawaniu procederów fałszowania informacji o pochodzeniu.

Spada liczba kontroli wykazujących nieprawidłowości

Co ciekawe, pomimo wykrytych przez IJHARS nieprawidłowości, porównanie wyników z II kwartału roku 2023 z tymi z III kwartału roku 2022, wyraźnie wskazuje na spadek nieprawidłowości o 4,9% w przypadku owoców i warzyw, a w przypadku ziemniaków jest to spadek o 15,2% wobec IV kwartału roku 2021.

Czy JIHARS wykryła inne nieprawidłowości w badanych partiach owoców, warzyw i ziemniaków?

Jak wynika z informacji IHARS, Unia Europejska stawia przed rolnikami wymagania jakościowe określone w normach handlowych, na które składają się:

 • wymagania minimalne,
 • wymagania odnośnie do dojrzałości,
 • wymagania odnośnie do klasyfikacji,
 • wymagania odnośnie do wielkości,
 • wymagania odnośnie do prezentacji.

Stan powyższych wymagań zakwestionowano w przypadku 0,7% partii owoców i warzyw. Nieprawidłowości dotyczyły głównie niespełnienia wymagań minimalnych dotyczących jakości lub wielkości. Podobną kontrolę przeprowadzono w 188 partiach ziemniaków, jednak nie wykryto żadnych nieprawidłowości. Natomiast kontrole nie wykazały nieprawidłowości w przypadku gospodarstw nastawionych na produkcję ekologiczną.

Jakie kary zapłacą podmioty niestosujące się d określonych norm?

Jak wynika z treści komunikatu IJHARS, wykryte nieprawidłowości zmusiły wojewódzkich inspektorów IJHARS do wydania łącznie 10 decyzji administracyjnych w postaci kar pieniężnych, których kwota oscyluje łącznie na 7 669,50 zł. Ponadto na mandat mogły liczyć również osoby odpowiedzialne za nałożenie 114 mandatów karnych opiewających na kwotę 22 600 zł. Jak zapewnia IJHARS, w przyszłości odbędą się kolejne kontrole jakości handlowej świeżych owoców i warzyw wraz z ziemniakami.

Oprac. Justyna Czupryniak

źródło. gov.pl

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
25. maj 2024 08:54