Powstaną specjalne strefy rolnicze? Rolnik łatwiej wybuduje oboręPaweł Mikos
StoryEditorWiadomości rolnicze

Powstaną specjalne strefy rolnicze? Rolnik łatwiej wybuduje oborę

28.05.2024., 12:54h
Do Sejmu trafił projekt ustawy „o specjalnych strefach rolniczych”. W nich rolnikom byłoby łatwiej inwestować w rozwój gospodarstwa, w tym w budowę obory czy chlewni. Jak będą powstawać strefy rolnicze?

Specjalna strefa rolnicza: ustawa trafiła do Sejmu

W wielu gminach funkcjonują specjalne strefy ekonomiczne, w których przedsiębiorcom łatwiej jest wystartować z działalności co jednocześnie wpływa na zmniejszenie bezrobocia. Czy na podobnej zasadzie powstaną specjalne strefy rolnicze, które ułatwią inwestowanie w produkcję rolną oraz przetwórstwo?

Jest na to szansa, gdyż Klub Prawa i Sprawiedliwości złożył w Sejmie projekt ustawy „o specjalnych strefach rolniczych”, której celem jest zwiększenie konkurencyjności polskiego rolnictwa oraz ułatwienie prowadzenia nowych inwestycji rynku rolnego. Zdaniem autorów ustawy, których reprezentuje poseł Jarosław Sachajko wprowadzenie specjalnych stref rolniczych stanowi nowatorski instrument, mający na celu stworzenie sprzyjającego środowiska dla rozwoju nowoczesnej produkcji rolnej na wyznaczonych obszarach kraju.

Ułatwienia w działalności rolniczej w specjalnej strefie rolniczej

– Skrócenie procedur administracyjnych i ułatwienie lokalizacji inwestycji w strefach umożliwi realizację nowoczesnych obiektów związanych z produkcją rolną. Poprzez eliminację zbędnych biurokratycznych przeszkód, umożliwi to szybsze inwestowanie w nowoczesne technologie i infrastrukturę rynku rolnego – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Specjalne strefy rolnicze mają także sprzyjać wzrostowi konkurencyjności polskiej produkcji rolnej poprzez stworzenie warunków do efektywnego wykorzystania:

  • nowoczesnych technologii,
  • innowacji,
  • najlepszych praktyk rolniczych.

W rezultacie oczekuje się podniesienia jakości polskich produktów rolnych na rynku krajowym i międzynarodowym. Dodatkowo,  poprzez stymulowanie inwestycji w specjalnych strefach rolniczych, ułatwia się wzrost produkcji rolniczej, co może przyczynić się do zwiększenia podaży eksportowej polskich produktów rolnych. Działania te mogą przyczynić się do poprawy pozycji Polski na rynkach międzynarodowych przekonują autorzy ustawy.

Jak będą powstawać strefy rolnicze?

Specjalną strefą rolniczą będzie mógł ustanowić minister rolnictwa w drodze rozporządzenia. Wniosek w sprawie ustanowienia strefy składa grupa co najmniej 5 rolników oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa reprezentujący Skarb Państwa. Do wniosku załącza się porozumienie zawarte pomiędzy rolnikami oraz KOWR, zawierające szczegółowy opis planowanych przedsięwzięć na strefie oraz informację o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Strefa może być ustanowiona wyłącznie na gruntach stanowiących własność stron porozumienia.

Zarządzającym strefą będzie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Do zadań KOWR jako zarządzającego należy — prowadzenie - zgodnie z planem rozwoju strefy, regulaminem strefy, oraz przepisami prawa - działań zmierzających do rozwoju działalności rolniczej prowadzonej na terenie  strefy.

Kto będzie mógł działać w specjalnej strefie rolniczej?

Działalność w strefie mogą prowadzić m.in.:

  • osoby fizyczne,
  • osoby prawne, który w ramach działalności rolniczej prowadzą gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej,
  • grupy producentów rolnych,
  • spółdzielnie rolników.

Jakie byłyby ułatwienia dla przetwórców żywności w strefach rolniczych?

Ułatwienie działalności w ramach specjalnych stref rolniczych będzie sprzyjać rozwijaniu przemysłu przetwórczego związanego z produkcją rolną. Ułatwienie dostępu do nowoczesnej infrastruktury przetwórczej może zwiększyć wartość dodaną produktów rolnych, co wpłynie korzystnie na rozwój tego sektora gospodarki. Jednocześnie inwestycje i rozwój nowoczesnej produkcji rolnej w specjalnych strefach rolniczych przyczynią się do tworzenia nowych miejsc pracy, zarówno bezpośrednio w sektorze rolnym, jak i pośrednio w sektorach wspierających. W efekcie, ustanowienie specjalnych stref rolniczych wpisuje się w strategię tworzenia trwałych miejsc zatrudnienia.

Inwestycje w gospodarstwo bez planu zagospodarowania przestrzennego

Ustawa daje możliwość realizacji inwestycji w strefach bez konieczności wcześniejszego uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

– Zniesienie wymogu istnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji w produkcję artykułów rolno-spożywczych może stanowić dodatkową zachętę dla przedsiębiorców do ulokowania swoich inwestycji w specjalnych strefach rolniczych – napisano w uzasadnieniu projektu.

Jednocześnie fakt tworzenia strefy przez ministra rolnictwa zapewnia, że obszary przeznaczone na strefy nie będą lokalizowane w obszarach, w których byłoby to uciążliwe dla mieszkańców. Wymóg niesprzeczności inwestycji ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zapewnią, że planowane inwestycje w specjalnych strefach rolniczych będą zgodne z długofalową wizją rozwoju danego obszaru. Pozwali to na harmonijny rozwój i integrowanie nowoczesnej produkcji rolnej z oczekiwaniami mieszkańców obszarów wiejskich. Umożliwi to również skoncentrowanie działań inwestycyjnych w obszarach, które są odpowiednie pod względem rolniczym, jednocześnie chroniąc te obszary przed nadmierną urbanizacją.

image
Donosy na rolników

Mieszczuchy na wsi szykanują rolników. To ma się skończyć!

wk

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
25. czerwiec 2024 10:55