Spółka Ziarno z CichoradzaTomasz Ślęzak
StoryEditorKOWR

Rolnicy poszkodowani przez spółkę Ziarno dostaną rekompensaty z FOR! Jakie odszkodowanie wypłaci KOWR?

27.09.2023., 14:00h
Rolnicy poszkodowani przez spółkę Ziarno z Cichoradza otrzymają 100% rekompensaty. Wierzytelności przejmie na siebie KOWR i to on będzie ustalał warunki ich spłaty z syndykiem

Fundusz Ochrony Rolnictwa dla rolników

Z początkiem lipca weszła w życie ustawa o Funduszu Ochrony Rolnictwa. Jego celem jest stworzenie możliwości prawnych gwarantujących producentom rolnym rekompensatę z tytułu utraty przychodów z prowadzonej przez nich działalności rolniczej w przypadku upadłości nabywców produktów rolnych. Fundusz ma być zasilany wpłatami dokonywanymi przez podmioty skupujące w wysokości 0,125% wartości produktów rolnych bez podatku od towarów i usług. Wpłaty mają być dokonywane dopiero od początku przyszłego roku.

Rolnicy będą mogli skorzystać ze wsparcia FOR

Ustawodawca przewidział, że rolnicy poszkodowani przez spółki, których upadłość została ogłoszona w 2022 r. będą mogli ubiegać się o pomoc ze środków przekazanych przez Skarb Państwa. Na ten cel przewidziana została kwota 50 mln zł. Wnioski o pomoc można było składać do końca sierpnia. Ustawa przewiduje, że jej wysokość jest ustalana w oparciu o iloczyn procentowej stawki ustalonej przez ministra rolnictwa i kwoty wierzytelności netto za zbyte produkty rolne, za które producent rolny nie otrzymał zapłaty od podmiotu, który stał się niewypłacalny. Został więc ustalony wskaźnik kompensacji na wypadek, gdyby poszkodowanych było więcej niż środków przewidzianych na pomoc.

Rolnicy otrzymają pomoc z KOWR

Jak nam potwierdzono w OT KOWR w Bydgoszczy rolnicy poszkodowani przez spółkę Ziarno otrzymają 100% rekompensaty. Decyzje są właśnie wydawane. Ośrodek wysokość ich wierzytelności weryfikował u syndyka spółki. Nie trzeba było stosować współczynnika rekompensaty. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego pomoc otrzymali jeszcze rolnicy poszkodowany przez kilka innych podmiotów. Z naszych informacji wynika, że około 90% poszkodowanych, którym przyznano pomoc z Funduszu Ochrony Rolnictwa to producenci rolni z Kujaw i Pomorza. Dyrekcja OT KOWR w Bydgoszczy szczegółowe informacje zamierza przedstawić na konferencji prasowej, która została zaplanowana na najbliższy poniedziałek.

Tomasz Ślęzak 

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
09. grudzień 2023 23:56