Susza w PolsceEnvatoelements/Canva
StoryEditorSusza rolnicza

Susza rolnicza demoluje uprawy. Prawdziwe piekło w Wielkopolsce i Kujawach

18.07.2023., 12:00h
IUNG stwierdza suszę rolniczą na terenie Polski. W mniejszym lub większym stopniu deficyt wody wystąpił w każdym z województw. Brakiem wody są objęte wszystkie uprawy. Czy to będzie tragiczny sezon dla polskich rolników?

Jaka jest wartość KBW w lipcu 2023 r.?

Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez IUNG w 6. okresie raportowania, który trwał od 11 maja do 10 lipca 2023 r. średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego, stanowiącego podstawę oceny stanu zagrożenia suszą była ujemna i wynosiła -160 mm, co oznacza, że zmniejszyła się o 18 mm w porównaniu do poprzedniego okresu od 1 maja do 30 czerwca.

image

Klimatyczny Bilans Wodny

FOTO: IUNG

Gdzie susza była największa?

Braki wody zostały odnotowane we wszystkich uprawach. Do terenów, na których wystąpiła największa susza, zalicza się tereny:

 • Pojezierza i Pobrzeża Kaszubskiego,
 • Pojezierza Południowo-Pomorskiego,
 • Równiny Słupskiej,
 • Wysoczyzny Damnickiej,
 • Żuław,
 • Pojezierza Wielkopolskiego,
 • Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego.

Deficyt wody na tych obszarach osiągał wartość od –230 do –259 mm.

Nieco niższe braki wody o wartość od – 200 do – 229 mm wystąpiły w uprawach na:

 • Pojezierzu Pomorskim i Wielkopolskim,
 • Nizinie Wielkopolskiej,
 • Nizinie Mazowieckiej.

Na południe i wschód od powyższych terenów spadek nawodnienia wynosił od –120 do –199 mm, natomiast w pozostałych częściach Polski deficyt wody był oscylował w granicach od 0 do –119 mm.

Susza rolnicza w całej Polsce – jakie straty poniosą rolnicy?

Susza rolnicza w 6. okresie raportowania wystąpiła w każdym z 16 województw Polski. Odnotowane zostało obniżenie plonów o minimum 20% w skali gminy w stosunku do plonów uzyskanych w średnich wieloletnich warunkach pogodowych. Ponadto suszą zostały dotknięte wszystkie monitorowane uprawy, do których zalicza się:

 • rzepak i rzepik,
 • zboża jare,
 • krzewy owocowe,
 • kukurydzę na ziarno,
 • kukurydzę na kiszonkę,
 • rośliny strączkowe,
 • zboża ozime,
 • truskawki,
 • warzywa gruntowe,
 • tytoń,
 • drzewa owocowe,
 • chmiel,
 • ziemniaki,
 • buraki cukrowe.

Gdzie susza w uprawie rzepaku i rzepiku była największa?

Największą suszą zostały dotknięte uprawy rzepaku i rzepiku, w których nastąpiło zwiększenie jej poziomu o 21,6 p.p. Susza została odnotowana na terenie 2056 gmin. Udział gmin zagrożonych suszą w uprawie, był największy i wyniósł 100% w następujących województwach:

 • kujawsko-pomorskim,
 • lubuskim,
 • łódzkim,
 • warmińsko-mazurskim,
 • wielkopolskim,
 • zachodniopomorskim.

Susza była notowana na 56,53% gruntów ornych w kraju, co oznacza, że wzrosła o 14,64 p. p. w porównaniu do poprzedniego okresu.

image

Susza w uprawach rzepaku i rzepiku

FOTO: IUNG

Gdzie susza w uprawie zbóż jarych była największa?

Susza w uprawie zbóż jarych w 6 okresie raportowania wystąpiła w 1703 gminach i osiągnęła 100-procentowy udział gmin w następujących województwach:

 • kujawsko-pomorskim,
 • lubuskim,
 • warmińsko-mazurskim,
 • wielkopolskim,
 • zachodniopomorskim.

Wzrost suszy w uprawie zbóż jarych wyniósł 7,3 p. p., susza wystąpiła na 50,65% gruntów ornych kraju.

image

Susza w uprawie zbóż jarych

FOTO: IUNG

Gdzie susza w uprawie kukurydzy na kiszonkę była największa?

Susza w uprawach kukurydzy na kiszonkę wystąpiła w 1650 gminach i wzrosła o 15,22 p. p. w porównaniu do poprzedniego okresu. Susza wystąpiła na obszarze 40,83% gruntów ornych w Polsce.

image

Susza w uprawie kukurydzy na kiszonkę

FOTO: IUNG

Jak wyglądała susza w wybranych uprawach?

Susza pojawiła się także w uprawach zbóż ozimych, gdzie wystąpiła na terenie 1545 gmin stanowiących 62,37% gmin Polski. Zwiększenie suszy wyniosło 7,18 p. p. w porównaniu do poprzedniego okresu raportowania. Susza objęła 40,22% obszaru gruntów ornych kraju.

Susza nie ominęła upraw truskawek i wystąpiła w 1382 gminach, co stanowi 55,79% gmin Polski oraz wzrost o 5,49 p. p. w porównaniu do poprzedniego okresu. Susza objęła 34,66% gruntów ornych kraju, jednak w tym przypadku zmniejszyła się o 0,55 p. p.

Susza rolnicza zwiększyła się także w uprawie drzewek owocowych i objęła 46,43% gmin Polski, czyli 1150 gmin. Susza w uprawie drzewek owocowych wystąpiła na obszarze 20,72% gruntów ornych kraju i zwiększyła się o 5,17 p. p.

Ile wynoszą opady deszczu w Polsce?

Opady deszczu w Polsce są niskie. Deszcz padał najrzadziej w trzeciej dekadzie maja i drugiej dekadzie czerwca. Na początku lipca opady nie występowały prawie nigdzie, a jeśli występowały w ilości od 10 do 15 mm na północy i od 10 do 50 mm na południu kraju.

oprac. Justyna Czupryniak

źródło: IUNG

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
25. luty 2024 07:02