Pogłębia się susza w PolsceIUNG
StoryEditorSusza niszczy uprawy

Susza rolnicza w całej Polsce! W 3 regionach wypaliła połowę zbóż jarych

26.06.2024., 10:35h
Susza rolnicza pogłębia się prawie w całej Polsce. W 3 województwach wypaliła już połowę zbóż jarych! Jakie uprawy są najbardziej zagrożone i gdzie?

IUNG: pogłębia się susza rolnicza

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa opublikował czwarty w tym roku raport suszowy. Wynika z niego, że od 21 kwietnia do 20 czerwca 2024 roku​ susza rolnicza wystąpiła na terenie wszystkich 16 województw w Polsce.

-  Znaczny wzrost ewapotranspiracji [proces parowania terenowego - przyp. red.] czwartym okresie oraz stosunkowo niskie opady atmosferyczne były przyczyną, że wzrósł deficyt wody na przeważającym obszarze kraju - poinformował prof. dr hab. Mariusz Matyka​, dyrektor IUNG.

Gdzie susza jest największa?

Od 21 kwietnia do 20 czerwca 2024 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla kraju, na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, była ujemna, wynosiła -118 mm. Deficyt wody w obecnym okresie w stosunku do poprzedniego okresu sześciodekadowego uległ zwiększeniu o 25 mm.

Największe niedobory wody notowano na obszarze Pojezierza Mazurskiego, na Polesiu oraz na Nizinie Mazowieckiej i Podlaskiej od -180 do -209 mm. Duży deficyt wody wystąpił również na Nizinie Podlaskiej, Mazowieckiej, Śląskiej, Wyżynie Lubelskiej oraz we wschodniej części Pojezierza Pomorskiego od -140 do -179 mm. Na dużym obszarze Polski niedobór wody wynosił od -120 do -139 mm. W południu kraju niedobory wody były najmniejsze od -50 do -119 mm.

W których uprawach susza jest największa?

W okresie od 21 kwietnia do 20 czerwca 2024 roku susza wystąpiła w 11 monitorowanych uprawach: zbóż jarych, zbóż ozimych, krzewów owocowych, truskawek, rzepaku i rzepiku, roślin strączkowych, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, drzew owocowych, warzyw gruntowych i tytoniu.

Susza najbardziej dotknęła uprawy zbóż jarych, w 16 województwach w 1783 gminach (71,98 proc. gmin Polski) na obszarze 26,31 proc. gruntów ornych kraju. Na Podlasiu, Mazowszu, Warmii i Mazurach susza objęła ponad połowę upraw zbóż jarych.

image
ZBOŻA JARE - ZASIĘG SUSZY
FOTO: IUNG

Suszę odnotowano również w uprawach zbóż ozimych, w 16 województwach, 1528 gminach (61,69 proc. gmin Polski) na obszarze 16,84 proc. gruntów ornych kraju. 

image
ZBOŻA OZIME - ZASIĘG SUSZY
FOTO: IUNG

Również w uprawach krzewów owocowych w 15 województwach wystąpiła susza. IUNG stwierdził ją w 1469 gminach (59,31 proc. gmin Polski) na obszarze 17,07 proc. gruntów ornych kraju. 

image
KRZEWY OWOCOWE - ZASIĘG SUSZY
FOTO: IUNG

Ucierpiały również truskawki. Suszę w tych uprawach notowano w 15 województwach w 1271 gminach (51,31 proc. gmin Polski) na obszarze 13,46 proc. gruntów ornych kraju.

image
TRUSKAWKI - ZASIĘG SUSZY
FOTO: IUNG

Deficyt wody stwierdzono także w uprawach rzepaku i rzepiku w 15 województwach, w 1165 gminach (47,03 proc. gmin Polski) na obszarze 10,09 proc. gruntów ornych kraju.

image
RZEPAK I RZEPIK - ZASIĘG SUSZY
FOTO: IUNG

Suszę odnotowano też w uprawach roślin strączkowych w 14 województwach, w 918 gminach (37,06 proc. gmin Polski) na obszarze 7,20 proc. gruntów ornych kraju.

image
ROŚLINY STRĄCZKOWE - ZASIĘG SUSZY
FOTO: IUNG

Ucierpiały także uprawy kukurydzy na ziarno w 12 województwach, w 681 gminach (27,49 proc. gmin Polski) na obszarze 3,49 proc. gruntów ornych kraju.

image
KUKURYDZA NA ZIARNO - ZASIĘG SUSZY
FOTO: IUNG

Susza dotyka również kukurydzę na kiszonkę w 12 województwach, w 681 gminach (27,49 proc. gmin Polski) na obszarze 3,49 proc. gruntów ornych kraju.

image
KUKURYDZA NA KISZONKĘ - ZASIĘG SUSZY
FOTO: IUNG

Suszę notowano również w uprawach drzew owocowych w 7 województwach, w 338 gminach (13,65 proc. gmin Polski). na obszarze 1,54 proc. gruntów ornych kraju.

image
DRZEWA OWOCOWE - ZASIĘG SUSZY
FOTO: IUNG

Deficyt wody wystąpił także w uprawach warzyw gruntowych w 5 województwach, w 144 gminach (5,81 proc. gmin Polski). na obszarze 0,45 proc. gruntów ornych kraju.

image
WARZYWA GRUNTOWE - ZASIĘG SUSZY
FOTO: IUNG

Suszę notowano także w uprawach tytoniu w 5 województwach, w 144 gminach (5,81 proc. gmin Polski). na obszarze 0,45 proc. gruntów ornych kraju.

image
TYTOŃ - ZASIĘG SUSZY
FOTO: IUNG

image
Aplikacja suszowa

Pomoc suszowa 2024: sprawdź, kiedy ruszy aplikacja suszowa. Co się zmieni?

Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
19. lipiec 2024 23:03