Szkoła rolnicza w Wojsławicach przejdzie pod nadzór Ministra RolnictwaMRIRW
StoryEditorZSKR Wojsławice

Szkoła rolnicza w Wojsławicach przejdzie pod nadzór Ministra Rolnictwa

20.04.2024., 13:30h
Od 2025 r. szkoła rolnicza z Wojsławic będzie należała do szkół prowadzonych i nadzorowanych przez MRiRW. Jakie korzyści będą mieli z tego uczniowie?

Ile szkół rolniczych znajduje się na terenie woj. łódzkiego?

Jak wynika z informacji opublikowanych na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na terenie województwa łódzkiego znajduje się obecnie 6 szkół prowadzonych i nadzorowanych przez ministra rolnictwa. Są to następujące Zespoły Szkół Kształcenia Rolniczego w:

  • Mieczysławowie,
  • Zduńskiej Dąbrowie,
  • Widzewie,
  • Sędziejowicach,
  • Lututowie,
  • Dobryszycach.

ZSKR Wojsławice w sieci szkół MRiRW

Od 1 stycznia 2025 r. szkoła rolnicza z Wojsławic w województwie łódzkim będzie należała do sieci szkół prowadzonych i nadzorowanych przez MRiRW. 17 kwietnia br. zostało zawarte w tej sprawie porozumienie z ministrem rolnictwa Czesławem Siekierskim.

ZSKR w Wojsławicach ma wieloletnią tradycję  kształcenia rolnicze i stanowi filar szeroko rozumianej edukacji rolniczej w regionie woj. łódzkiego.

Jakie korzyści będą mieli z tego uczniowie?

Od momentu przejęcia ZSKR w Wojsławicach przez ministra rolnictwa kształcenie w tej placówce powinno ulec poprawie. Uczniowie mogą liczyć na poprawę warunków nauki i otwarcie na szeroką współpracę z wyróżniającymi się gospodarstwami rolnymi, pracodawcami i przedsiębiorcami oraz szkołami za granicą.

Nowe zadania dla ZSKR Wojsławice

Przed szkołą rolniczą w Wojsławicach nowe wyzwania związane z wdrażaniem nowoczesnym systemów nauczania. Dzięki wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej i unowocześnionemu zapleczu dydaktycznemu młodzi rolnicy będą mogli zdobywać wiedzę i nowe umiejętności, którą są im niezbędne, by w świadomy i odpowiedni sposób prowadzić swoje gospodarstwa w przyszłości.

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: MRIRW

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
17. maj 2024 17:24