6 europejskich organizacji dołącza do żądań polskich rolników. ”Trzeba ograniczyć handel z Ukrainą”Twitter/J. Wojciechowski
StoryEditorImport z Ukrainy

6 europejskich organizacji dołącza do żądań polskich rolników. "Trzeba ograniczyć handel z Ukrainą"

12.01.2024., 14:43h
6 europejskich organizacji dołączyło do żądań polskich rolników ws. importu z Ukrainy. Przedstawiło konkretne propozycje, jak zaradzić skutkom pełnej liberalizacji handlu z Ukrainą.

W Brukseli przedstawiciele Copa-Cogeca oraz 5 organizacji reprezentujących producentów i wytwórców z sektorów cukru, zbóż, nasion oleistych, mięsa drobiowego i jaj spotkało się z komisarzem ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim, aby wyrazić swoje poważne obawy dotyczące nieograniczonego importu z Ukrainy oraz zaproponować możliwe rozwiązania.

- Ważne spotkanie z organizacjami reprezentującymi 5 różnych sektorów rolnych. Proponują mechanizm ochrony rolników/producentów przed poważnymi zakłóceniami na rynku – donosił na portalu X J. Wojciechowski.

Organziacje rolnicze: liberalizacja handlu z Ukrainą zagraża rolnictwu

Reprezentanci organizacji rolniczych podkreślili, że to, co dzieje się na Ukrainie, jest nie do tolerowania i obowiązkiem oraz interesem UE jest dalsze wspieranie Ukraińców.

- Dlatego też my, jako producenci, jesteśmy gotowi w dalszym ciągu brać udział w wysiłkach UE na rzecz pomocy Ukrainie. Niestety uważamy, że wysiłki te są obecnie dzielone w sposób niesprawiedliwy, a sektor rolniczy ponosi nieproporcjonalne i niezrównoważone obciążenie. Obawiamy się, że jeśli mechanizm autonomicznych środków handlowych (ATM) z Ukrainą zostanie utrzymany w obecnej formie, bez dostosowań, przetrwanie producentów w UE w ogóle, a zwłaszcza w sektorach zbóż, nasion oleistych, drobiu, jaj i cukru, będzie trudne – napisali w oświadczeniu reprezentanci 6 organizacji.

- Dziękujemy komisarzowi J. Wojciechowskiemu za konstruktywne spotkanie i wysłuchanie naszej wspólnej prośby. Ukrainę należy wspierać w jej wysiłkach wojennych, ale należy pilnie zająć się obciążeniem sektora rolnego UE – napisali przedstawiciele sektora drobiarskiego.

Jak rozwiązać problem eksportu produktów rolnych z Ukrainy?

W związku z tym organizacje rolnicze wezwały do rozważenia przez Komisję Europejską, Radę i Parlament następujących środków:

 • wzmocnienie wysiłków międzynarodowych na rzecz ułatwienia przepływu towarów z portów Morza Czarnego, tak aby ponownie stały się one głównym kanałem eksportu.
 • dodatkowe inwestycje poprawiające logistykę i infrastrukturę, aby umożliwić prawidłowe funkcjonowanie tzw. Korytarzy Solidarności oraz zwiększenie ich liczby, aby towary mogły łatwo przepływać tam, gdzie są potrzebne.
 • dodatkowe wysiłki mające na celu zapewnienie zgodności produktów wprowadzanych na rynek wewnętrzny z wymaganymi normami fitosanitarnymi, normami w zakresie dobrostanu zwierząt i stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych poprzez wzmocnienie kontroli granicznych.
 • stworzenie systemu gwarantującego określenie miejsca przeznaczenia wszystkich przesyłek ukraińskich produktów rolnych przed wejściem do UE.
 • wprowadzenie systemu gwarantującego, że ukraińskie produkty dotrą do miejsca przeznaczenia określonego przed wejściem do UE i nie trafią gdzie indziej, np. poprzez zastosowanie systemu kaucyjnego.
 • wprowadzenie progów importowych dla wrażliwych towarów podlegających liberalizacji handlu w oparciu o średnią roczną z połączonych lat 2021 i 2022. Wszelkie produkty importowane powyżej tego progu powinny podlegać wywozowi poza UE, a zatem w przypadku tranzytu wyłącznie wewnątrz rynku UE. Pomiar ilości opierałby się na systemie nadzoru DG TAXUD.

- Wierzymy, że mechanizmy te stanowią konstruktywny sposób na utrzymanie przepływów handlowych, ochronę producentów z UE, pomoc ukraińskim producentom w dywersyfikacji eksportu, przywrócenie starych szlaków handlowych i ograniczenie ich zależności od rynku UE – napisali we wspólnym oświadczeniu przedstawiciele Copa-Cogeca oraz

 • Europejskiego Stowarzyszenie Producentów, Importerów i Eksporterów Mięsa Drobiowego (AVEC),
 • Europejskiego Stowarzyszenie Producentów Cukru (CEFS),
 • Międzynarodowej Konfederacja Europejskich Plantatorów Buraków (CIBE),
 • Europejskiej Konfederacja Produkcji Kukurydzy (CEPM),
 • Europejskiej Unii Handlu Hurtowego Jajami, Przetworami Jajecznymi, Drobiem i Dziczyzną (EUWEP).

image
Co z zakazem importu zbóż z Ukrainy?

Bruksela naciska na przywrócenie importu zboża z Ukrainy. Czy nowy minister rolnictwa obroni embargo?

wk

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
25. czerwiec 2024 01:06