Holenderscy rolnicy muszą zamknąć gospodarstwaEnvatoelements
StoryEditorHodowla zwierząt

Holandia zapłaci rolnikom FORTUNĘ za likwidację gospodarstw

04.05.2023., 16:30h
Holenderscy rolnicy muszą zamknąć swoje gospodarstwa. Powodem wymuszenia takiego działania jest konieczność zmniejszenia ładunku azotu. Unia Europejska zatwierdziła już holenderskie programy. Kwota rekompensaty finansowej za odstąpienie od prowadzenia hodowli zwala z nóg!

Rolnicy z Holandii na stałe rezygnują z hodowli zwierząt

Holenderscy rolnicy utrzymujący zwierzęta zostali zobowiązani do zamknięcia swoich gospodarstw. Hodowcy bydła, trzody chlewnej i drobiu muszą na stałe zrezygnować z hodowli i zobowiązać się do tego, że nie będą więcej jej prowadzić na terenie swojego państwa i innych krajów przynależących do UE, a wszystko za sprawą wysokiego ładunku azotu, który postanowiono zmniejszyć.

Ile pieniędzy przeznaczono na fundusz wyjścia dla holenderskich rolników?

Holendrzy opracowali dwa pakiety pomocowe, z których fundusze mają zrekompensować rolnikom w 100 procentach straty poniesione w wyniku przymusowego zamknięcia gospodarstw.

Programy "LBV plus" i "LBV" zostały opracowane w ramach programu LBA, na które przeznaczono łączną kwotę w wysokości 500 mln euro. Zaplanowane w tym projekcie premie za wyjście będą przyznawane w postaci dopłat bezpośrednich.

Program "LBV plus" jest dedykowany hodowcom, w których gospodarstwach wskaźnik emisji azotu był najwyższy. Kwota funduszu przeznaczonego na ten projekt wynosi 975 mln euro, a po spełnieniu określonych warunków możliwe będzie otrzymanie rekompensaty do 120% poniesionych strat.

Ile pieniędzy na zakup gospodarstw przeznaczyła KE?

Komisja Europejska po podjęciu decyzji o likwidacji gospodarstw na terenie Holandii podjęła decyzję o zatwierdzeniu rekompensaty państwa w wysokości 1,47 mld euro. Fundusze zostaną przeznaczone na wykupienie ok. 3 tys. gospodarstw, które znajdują się na obszarze Natura 2000 oraz na ich zamknięcie.

Nie ma przyszłości dla młodych rolników z Holandii

Ostateczne zatwierdzenie programów musi nastąpić do 27 lutego 2028 r. O dopłaty będą mogli ubiegać się rolnicy, którzy w swoich gospodarstwach przekroczyli określone minimum zrzutów azotu. Przyjęcie rekompensaty za likwidację hodowli jest wiążące dla przyszłych nabywców tych gruntów, którzy kupując ziemię, przejmą zakaz wykorzystania jej pod utrzymywanie zwierząt.

Jaki cel ma UE w zlikwidowaniu gospodarstw w Holandii?

Podjęcie przez UE decyzji o zamknięciu tysięcy holenderskich gospodarstw ma być działaniem korzystnym dla konkurencji i handlu w unii, w których występują zakłócenia.

oprac. Justyna Czupryniak

źródło: agrarheute.pl

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
15. czerwiec 2024 06:12