Canva
StoryEditorGleba

UE chce monitorować gleby. Co to oznacza dla rolników?

18.06.2024., 17:00h
Rada UE przyjęła prawo dotyczące monitorowania gleb, którego celem jest poprawa ich jakości do 2050 r. Co jeszcze ustalono?

Zdrowy stan gleb do 2050 r.

Oprócz monitorowania ustalono wytyczne dotyczące zrównoważonego gospodarowania glebami i określono sytuację, w których zanieczyszczenie stwarza niedopuszczalne ryzyko dla zdrowia i środowiska.

Zgodnie ze strategią UE dotyczącą gleby przedstawioną przez Komisję w 2021 r. jako główną przyczynę alarmującego stanu gleb w UE wskazano brak specjalnego prawodawstwa UE. Aby zapewnić taki sam poziom ochrony gleby, jaki istnieje w przypadku wody, środowiska morskiego i powietrza w UE, 5 lipca 2023 r. Komisja przedstawiła dyrektywę w sprawie monitorowania gleby.

Ostatecznym celem aspiracyjnym proponowanej dyrektywy jest zapewnienie zdrowego stanu wszystkich gleb do 2050 r., zgodnie z ambicją UE dotyczącą zerowego poziomu zanieczyszczeń. Proponowana dyrektywa przyczynia się także do osiągnięcia Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.

– Ludzie i nasze ekosystemy zależą od gleby jako źródła pożywienia, czystej wody i siedlisk. Jest to jednak zasób nieodnawialny, który należy chronić i odnawiać. Dziś robimy ważny krok w kierunku zdrowych gleb w UE do 2050 roku – powiedział po głosowaniu Alain Maron minister ds. Transformacji Klimatycznej, Środowiska i Energii z belgijskiej Prezydencji.

Jak będą działać państwa członkowskie?

Państwa członkowskie, wspierane przez Komisję Europejska, będą najpierw monitorować, a następnie oceniać stan wszystkich gleb na swoim terytorium, aby władze i właściciele gruntów w całej UE mogli zastosować zrównoważone praktyki gospodarowania glebami i inne odpowiednie środki. Państwa członkowskie ustalą punkty pobierania próbek do celów monitorowania w oparciu o wspólną metodologię UE.

Podejście ogólne zapewnia państwom członkowskim dodatkową elastyczność w zakresie pomiarów gleby, w tym możliwość wykorzystania istniejących danych i systemów monitorowania. Określa także minimalne wymagania jakościowe dla laboratoriów analizujących próbki gleby, aby zapewnić porównywalność pomiarów gleby.

Zrównoważone gospodarowanie glebami

Państwa członkowskie, w ciągu pięciu lat od wejścia dyrektywy w życie, zdefiniują praktyki w zakresie zrównoważonego gospodarowania glebami, biorąc pod uwagę przewodnie zasady zrównoważonego gospodarowania glebami określone w dyrektywach.

Zgodnie z proponowaną dyrektywą państwa członkowskie zidentyfikują wszystkie potencjalnie skażone miejsca, a następnie wpiszą je do rejestru publicznego. Po zidentyfikowaniu skażonego miejsca zostanie ono zbadane, a państwa członkowskie będą miały dużą elastyczność w podejmowanych działaniach mających na celu poprawę sytuacji.

Co na to Copa-Cogeca?

Copa-Cogeca przyjęte rozwiązania nazywa pragmatycznymi, ale jednocześnie uważa, że żadne proponowane zasady nie powinny ograniczać ani zakazywać niektórych praktyk i nie powinny aktywnie usuwać gruntów z obszaru produkcji. Powinno to ograniczać się do świadczenia usług doradczych.

– Copa i Cogeca z niecierpliwością oczekują dodatkowych zmian w ostatecznym tekście rozmów trójstronnych, aby zapewnić, że te aspekty nie będą miały negatywnego wpływu na rolników i właścicieli lasów – napisano w oświadczeniu po głosowaniu.

wk

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
14. lipiec 2024 16:32