StoryEditorDotacje

Rolnicy chcą zmian w dofinansowaniu do komputerów dla dzieci

17.12.2020., 08:12h
Do końca roku można składać do ARiMR wnioski o dotacje 1500 złotych na zakup komputera dla dzieci rolników. Jednak wiele rodziny rolniczych i Podlaska Izba Rolnicza domaga się wprowadzenia zmian przepisów dot. dotowania sprzętu komputerowego dla dzieci.

Dla kogo dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego?

Niedawno Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podała, że do 30 grudnia 2020 roku w biurach powiatowych ARiMR przyjmuje wnioski na dofinansowanie kosztów zakupu komputera dla dzieci z rodzin rolniczych. Każda rodzina może liczyć na 1500 złotych dotacji.

Zgodnie z założeniami o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego może ubiegać się rodzina:

  • która składa się z co najmniej dwójki dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021;
  • w której co najmniej jedno z rodziców lub opiekunów jest rolnikiem i posiada numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • w której łączny dochód uzyskany przez rodziców w 2019 r., podzielony na rodziców/opiekunów i dzieci w wieku do 18 lat nie przekracza w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie.

Z takiego dofinansowania nie może skorzystać rodzina, która już wcześniej – w ciągu 3 ostatnich lat –  otrzymała komputer zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

 

Podlaska Izba Rolnicza chce zmian prawa dot. dotacji do komputera dla rodzin rolniczych

Marek Siniło, wiceprezes Podlaskiej Izby Rolniczej w piśmie do KRIR wnioskuje podjęcie działań, które doprowadzą do szybkiej zmiany przepisów dotyczących przyznawania dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin rolniczych. Przedstawiciel PIR zwraca uwagę, że wiele rodzin rolników poniosło takie koszty już wcześniej, kiedy rozpoczęła się nauka zdalna, dlatego postuluje o objęcie dotacjami także wydatków na sprzęt komputerowy przez 10 grudnia 2020 roku.

– Niektóre rodziny rolnicze były zmuszone do zaciągnięcia kredytu na sprzęt, którego raty będą spłacać jeszcze przez wiele miesięcy. Stoimy na stanowisku, że wszyscy rolnicy o ograniczonym dochodzie, którzy ponieśli koszty  w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej powinny mieć możliwość dofinansowania części poniesionych kosztów – podkreśla Marek Siniło.

 

Rolnicy skarżą się, że kryteria dofinansowania sprzętu komputerowego są nierealne

– Dofinansowanie będzie, gdy sprzęt zakupimy między 10 grudnia 2020 a 31 marca 2021, tylko chce zauważyć, że zdalna nauka już troszkę trwa. Kto miał kupić komputer już to zrobił – podkreśla Karolina Rozbicka, Czytelniczka Tygodnika Poradnika Rolniczego.

Wielu rolników wskazuje także, że kryterium dochodowe, czyli do 1200 złotych na osobę jest bardzo krzywdzące i powinno być wyższe. Zwłaszcza, że dla rodzin rolniczych kryterium dochodowe będzie ustalana na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS o dochodzie z 1 ha przeliczeniowego – a ten obowiązujący to aż 3244 złotych.

Część rodzin rolniczych wskazuje także, że nie otrzymają pomocy, chociaż musieli kupić sprzęt komputerowy dla dziecka uczącego się zdalnie, ponieważ drugie z dzieci jest już w klasie maturalnej lub jeszcze nie chodzi do szkoły.

 

Paweł Mikos
Fot. Pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
02. marzec 2024 23:43