StoryEditorPolska

Rolnicy domagają się wydłużenia okresu stosowania nawozów naturalnych

29.10.2021., 15:10h
Wkrótce mija okres, w którym rolnicy legalnie mogą stosować nawozy naturalne. Wielu rolników – z przyczyn różnych – nie było w stanie dokończyć nawożenia. Krajowa Rada Izb Rolniczych postuluje do ministra rolnictwa o wydłużenie tego terminu.

Nawożenie naturalne na gruntach ornych do końca listopada?

W związku z upływającymi terminami pozwalającymi na stosowanie nawozów przewidzianymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczaniu” o wydłużenie terminu stosowania nawozów naturalnych do 30 listopada na gruntach ornych wnioskuje KRIR.

To apel KRIR, który jest odpowiedzią na postulaty rolników zainteresowanych tym tematem.

Pogoda nie sprzyjała zabiegom w polach

Głównym powodem, dla którego Krajowa Rada Izb Rolniczych wystosowała pismo do Henryka Kowalczyka, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jest pogoda, a w zasadzie jej brak.

Jak zaznacza KRIR „wielu rolników sygnalizuje, że niekorzystne warunki atmosferyczne występujące w tym roku, spowodowały przesuniecie w czasie wielu zabiegów agrotechnicznych oraz uniemożliwiły stosowanie nawozów w przewidzianym przez rozporządzenie terminie”. Stąd też uzasadnienie skierowania pisma do ministra Kowalczyka.

Rolnicy mają nadzieję, że ministerstwo da pomysłowi zielone światło i obornik na gruntach ornych, podobnie jak stosowany na uprawach wieloletnich, trwałych oraz trwałych użytkach zielonych, będzie mógł być stosowany nie do końca października, ale do ostatniego dnia listopada.

Michał Czubak
Fot. M. Kalinowski

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
07. czerwiec 2023 00:47