StoryEditorPolska

Rolnicy mają dość krętactw kół łowieckich przy szacowaniu szkód

11.01.2021., 10:01h
Część kół łowieckich wykręca się na różne sposoby, aby odmówić szacowania szkód łowieckich na polach, albo przeciągają w nieskończoność wypłatę odszkodowania za straty wywołane przez dziką zwierzynę. Rolnicy mają tego dość i żądają zmian. Jakie są propozycje izb rolniczych?

W piątek 8 stycznia 20201 roku Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wysłał do Ministra Klimatu i Środowiska wniosek o zmiany w Prawie łowieckim. Jest to odpowiedź na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej oraz Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

Należy zmienić procedury szacowania szkód łowieckich

Dolnośląska Izba Rolnicza żąda zmian w procedurze szacowania szkód łowieckich oraz wypłacania przez koła łowieckie odszkodowań za straty wywołane przez zwierzynę łowną.

Jak wskazuje samorząd rolniczy z Dolnego Śląska, rolnicy często mają do czynienia z kołami łowieckimi, które odmawiają oszacowania szkód łowieckich, mimo prawidłowego zgłoszenia.
Kolejna naganną praktyką stosowana przez niektóre koła łowieckie jest celowo opóźnianie wszystkich działań związanych z procedurą odszkodowawczą lub nie dostarczenie protokołów szacowania. A bez tego dokumentu rolnik nie jest w stanie wnieść pozwu o odszkodowanie.

– Tego typu praktyki stosowane przez koła łowieckie przysparzają rolnikom dużych problemów, narażając tym samym na wymierne straty – wskazują izby rolnicze.

Według samorządu rolniczego, w Prawie łowieckim należy wprowadzić takie zmiany, które nałożą na koła łowieckie rzetelne wywiązywanie się z obowiązku szacowania szkód łowieckich i wypłacania odszkodowań za nie.


Starostwo powiatowe miałoby mieć nadzór nad kołami łowieckimi

Podlaska Izba Rolnicza postuluje, aby nadzór nad kołami łowieckimi był sprawowany przez odpowiedniego starostę powiatowego. Zdaniem przedstawicieli rolników z Podlasia, samorząd powiatowy i tak jest obecnie odpowiedzialny za wydzierżawianie obwodów łowieckich oraz naliczanie opłat z tego tytułu. Dlatego naturalną konsekwencją byłoby sprawowanie przez starostę nadzoru nad prawidłową realizacją gospodarki łowieckiej na trenie obwodu przez koło łowieckie.

Z kolei KRIR podkreśla także konieczność wypracowań takich przepisów, które doprowadziłby do zmniejszenia liczby i intensywności sporów pomiędzy myśliwymi a rolnikami.

Paweł Mikos
Źródło: KRIR,
Fot. pixabay.

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
30. maj 2024 21:22