StoryEditorHodowla zwierząt

Rolnicy muszą przekazać do ARiMR spis zwierząt gospodarskich. Kogo to dotyczy?

24.11.2022., 19:11h
Wszyscy rolnicy utrzymujący w swoich gospodarstwach świnie, owce oraz kozy są zobowiązani do sporządzenia corocznego spisu sztuk znajdujących się w stadzie. Termin złożenia dokumentów mija 31 grudnia.  

Rolniku! Do końca roku należy sporządzić i przekazać ARiMR aktualny spis zwierząt gospodarskich

Przypominamy o corocznym obowiązku sporządzenia aktualnego spisu zwierząt znajdujących się w stadzie. Wykonanie spisu zwierząt gospodarskich dotyczy wszystkich hodowców utrzymujących w swoich gospodarstwach świnie, owce oraz kozy. Obowiązek ten nie dotyczy hodowców bydła.

Spisu owiec, kóz jak i świń dokonuje się raz na dwanaście miesięcy i należy go dostarczyć do ARiMR nie później niż do 31 grudnia. Ustaloną liczbę zwierząt umieszcza się w księdze rejestracji stada danego gatunku. W przypadku świń, dokument należy  przekazać do biura powiatowego ARiMR w terminie 7 dni od sporządzenia spisu.

Jak złożyć aktualny spis zwierząt gospodarskich?

Preferowaną formą przekazania Agencji spisu zwierząt jest forma elektroniczna za pomocą aplikacji Portal IRZplus. Podobnie jak w zeszłym roku, forma papierowa spisu jest przyjmowana w przez biura powiatowe ARiMR jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy rolnik nie ma możliwości złożenia spisu przez aplikację. Formularze papierowe dostępne są w biurach powiatowych oraz na stronie internetowej do samodzielnego wydruku.

kd
Zdjęcie: Unsplash

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
25. czerwiec 2024 05:28