StoryEditorWiadomości rolnicze

Rośnie pogłowie bydła w Polsce. Co z cenami w skupach?

20.09.2022., 14:09h
Główny Urząd Statystyczny opublikował dane, dotyczące pogłowia bydła w czerwcu 2022. Okazuje się, że w porównaniu z ubiegłym rokiem, liczebność stad w Polsce wzrosła. Jak przedstawia się sytuacja bydła w Polsce w liczbach? Co odpowiada za wzrost?

Jakiego bydła jest w Polsce najwięcej?

Z danych GUS wynika, że wzrost liczby bydła w Polsce w okresie od czerwca 2021 do czerwca 2022 wynika głównie ze wzrostu pogłowia cieląt oraz pogłowia bydła w wieku 2 lat i więcej, bez krów. Poszczególne grupy odnotowały następujący udział procentowy w całości pogłowia bydła: 

 • cielęta w wieku poniżej 1 roku – 29,7%,
 • młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1-2 lat – 26,0%,
 • krowy – 34,3%,
 • pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej – 10,0%.

Jak zmienił się stan bydła w ostatnim roku?

W czerwcu 2022 w Polsce było łącznie 6 444,1 tys. sztuk bydła. To o 43,2 tys. sztuk (0,7 proc.) więcej niż przed rokiem. Największy wzrost zaliczyły cielęta, których odnotowano o 7,1 proc. więcej niż w czerwcu 2021 - łącznie 1 915,9 tys. sztuk. Na drugim miejscu uplasowało się bydło w wieku 2 i więcej lat, którego było 2 854,6 tys. sztuk, czyli o 3,6 proc. więcej niż rok wcześniej. 

Z kolei spadki zaobserwowano w przypadku młodego bydła w wieku 1-2 lat oraz krów. W tej pierwszej grupie pogłowie zmniejszyło się o 9,8 proc. w ciągu roku, osiągając wysokość 1 673,6 tys. sztuk. Z kolei krów ubyło w ciągu roku o 180,8 tys. sztuk, czyli 7,6 proc. Liczebność stad tych zwierząt wynosiła w kraju łącznie 2 207,7 tys. sztuk.

W których województwach w Polsce jest najwięcej bydła?

W czerwcu 2022 najwięcej bydła znajdowało się w województwie mazowieckim: 1 210 653 sztuk, czyli 18,8 proc. krajowego pogłowia. Ponad milion sztuk odnotowano również w województwach wielkopolskim (1 154 882 szt., 17,9 proc. krajowego pogłowia) oraz podlaskim (1 054 661 szt., 16,4 proc. krajowego pogłowia). 

Najmniej bydła pod koniec pierwszego półrocza 2022 roku znajdowało się w województwach:

 • dolnośląskim: 111 519 sztuk,
 • lubuskim: 93 718 sztuk,
 • podkarpackim: 77 222 sztuk,
 • zachodniopomorskim: 117 964 sztuk.

Jaki był import i eksport bydła w pierwszej połowie 2022 roku?

GUS prześledził także statystyki importu i eksportu bydła. Z zebranych danych wynika, że pomiędzy 1 grudnia 2021 r. a 31 maja 2022 r. import bydła wyniósł ok. 131,3 tys. sztuk. To oznacza wzrost o 51,7 proc. w stosunku do analogicznego okresu z przełomu 2020 i 2021 roku. Z kolei spadek odnotowano w eksporcie. Z Polski w omawianym czasie sprzedano 67,3 tys. sztuk bydła, czyli o 32,7 proc. mniej w porównaniu z poprzednim rokiem. Najwięcej żywca trafiło do Włoch

Z kolei mięso wołowe z Polski najchętniej kupowały Włochy oraz Niemcy – w ciągu 5 pierwszych miesięcy 2022 roku eksport mięsa wyniósł około 148 tys. t, czyli o 3,2 proc. mniej niż rok wcześniej.

Na jakie ceny bydła i mleka w skupach mogli liczyć rolnicy?

Jak informuje GUS, w czerwcu 2022 średnia cena żywca wołowego w skupie wynosiła 10,94 zł/kg. Oznacza to, że była wyższa od tej z czerwca 2021 o 46,2 proc. Porównywalną różnicę odnotowano także w przypadku cen z sierpnia: w tym roku za żywiec wołowy płacono o ok. 47 proc. więcej niż w ubiegłym. 

W większości ceny bydła w skupie w sierpniu 2022 rosły. Spadek odnotowały tylko ceny bydła w wieku 8-12 miesięcy, które w porównaniu z lipcem staniało o ponad 13 proc. Poszczególne ceny przedstawiały się następująco: 

 • bydło 8-12 m-cy: 10,39 zł/kg,
 • byki 12-24 m-ce: 12,24 zł/kg,
 • byki powyżej 24 m-cy: 9,63 zł/kg,
 • krowy: 9,63 zł/kg,
 • jałówki powyżej 12 m-cy: 11,58 zł/kg,
 • bydło ogółem: 11,34 zł/kg. 

Przy okazji sprawdzania wysokości cen bydła w skupie, GUS zwrócił uwagę także na ceny mleka. W czerwcu 2022 odnotowano je na średnim poziomie 227,18 zł za 100 l (2,27zł/l) i było to o 51,2 proc. więcej niż w czerwcu 2021. 


oprac. na podstawie danych GUS: Zuzanna Ćwiklińska
fot. Pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
28. maj 2024 15:26