girl holding pennies and zloty paper banknotes in her hands for payment
StoryEditorWiadomości rolnicze

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w KRUS wzrośnie dwa razy w 2023 r.

04.01.2023., 10:01h
KRUS podaje, że miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne dla rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej wzrośnie aż dwa razy: w styczniu i lipcu. Ile wyniesie składka?
W 2023 roku dwukrotnie wzrośnie minimalna płaca. Od 1 stycznia wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 3490 zł, a od 1 lipca ma wzrosnąć do 3600 zł. W związku z tym, wzrośnie także najniższa miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne dla rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej.

Jaka będzie wysokość składki zdrowotnej?

Wysokość składki zdrowotnej jest liczona jako 9% minimalnej podstawy wymiaru, a więc:

  • od 1 stycznia 2023 r. – 314 zł (tzn. 9% x 3 490 zł = 314 zł),
  • od 1 lipca 2023 r. – 324 zł (tzn. 9% x 3 600 zł = 324 zł).

31 stycznia terminem złożenia oświadczenia w KRUS. Jakiego typu?

Przypominamy, że do 31 stycznia 2023 r.  rolnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej muszą złożyć oświadczenia w KRUS o:

  • rodzaju i rozmiarze prowadzonej działalności w zakresie działów specjalnych,
  • a także o kwocie przewidywanego dochodu z prowadzonej działalności w zakresie działów specjalnych,
  • oraz danych identyfikujących rolnika, w tym o imieniu i nazwisku oraz miejscu zamieszkania,
  • w tym odpis decyzji naczelnika urzędu skarbowego wydanej na podstawie deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji rolnej w 2023 r. 

Jednakże, rolnicy, którzy w 2023 r. nie uzyskają od naczelnika urzędu skarbowego decyzji o wysokości dochodu ze względu na inny sposób rozliczeń (np. ich dochód jest ustalany na podstawie ksiąg), składają do KRUS oświadczenie, w którym deklarują wysokość przewidywanego rocznego dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. 

Dopiero na podstawie złożonych dokumentów Kasa ustala wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne obowiązującej w 2023 r.

Oprac. Natalia Marciniak-Musiał
fot. envato.com

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
02. październik 2023 14:30