StoryEditorPolska

Sukces! Polka wiceszefową Komisji Kobiet Copa-Cogeca

26.12.2020., 12:12h
Hanna Chodkowska została I wiceprzewodnicząca Komisji Kobiet przy Copa-Cogeca. Komisja ma za zadanie zwracać uwagę instytucji międzynarodowych na sytuację kobiet na wsi, zwłaszcza tych pracujących w rolnictwie i kierujących gospodarstwem rolnym.

Polka jedną z osób na czele Komisji Kobiet Copa-Cogeca

Niedawno odbyły się wybory on-line do Prezydium Komisji Kobiet Copa-Cogeca. Za swój cel Komisja stawia m.in., zwiększenie udziału kobiet wiejskich w podejmowaniu decyzji na obszarach wiejskich oraz stwarzania szans na zwiększenie aktywności kobiet i ich wpływania na życie społeczeństw lokalnych.

Podczas wyborów do Komisji Kobiet reprezentanta polskiego samorządu rolniczego odniosła duży sukces. Wysokie stanowisko w jej strukturach będzie pełnić Polka – Hanna Chodkowska.
Obecnie jest  Delegatką Mazowieckiej Izby Rolniczej do Krajowej Rady Izb Rolniczych i jest także członkinią Komisji Budżetowej KRIR.

 

Kto będzie tworzyć nowy zarząd Komisji Kobiet?

W skład nowego prezydium Komisji Kobiet Copa-Cogeca weszły:

  • Lotta Folkesson (LRF, Szwecja) jako przewodnicząca – wybrana przez aklamację,
  • Hanna Chodkowska (KRIR, Polska) jako I wice-przewodnicząca – zdobyła 83 głosy, 
  • Jerónima Bonafé Ramis (Cooperativas Agro Alimetarias, Hiszpania) jako II wice-przewodnicząca – uzyskała 51 głosów,
  • Francesca Gironi (Coldiretti, Włochy) jako członkini biura – zdobyła 47 głosów),
  • Margit Batthyány-Schmidt  (NAK, Węgry) jako członkini biura – uzyskała 43 głosy.

Należy wzmocnić rolę kobiet na wsi, zwłaszcza rolniczek, co przyczyni się od innowacji w rolnictwie

Tuż przed wyborami członkinie Komisji Kobiet odbyły debatę z Lesią Radelicki, członkinią gabinetu komisarz Heleny Dali, która w Komisji Europejskiej odpowiada za sprawy równości.

– Zdaniem Komisji Kobiet potencjał rolniczek pozostaje niewykorzystany, raporty pokazują, że poprzez wzmocnienie pozycji kobiet-rolniczek mogą one przyczynić się do pobudzenia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, samozatrudnienia i innowacji w rolnictwie europejskim – relacjonuje to spotkanie Małgorzata Verset z biura KRIR w Brukseli.

W takcie dyskusji zwrócono uwagę także na to, że bardzo często wkład rolniczek w gospodarkę wiejską i siłę roboczą jest często pomijany lub niewidoczny. Jest to tym bardziej niesprawiedliwe, że kobiety z obszarów wiejskich pełnią często wiele ról jednocześnie:

  • zarządzają lub pracują w rodzinnych gospodarstwach rolnych,
  • są matkami,
  • prowadzą dom,
  • starają się rozwijać zawodowo.

Komisja Kobiet podkreśla także, że gdyby udało się doprowadzić do lepszego zintegrowania kobiet z obszarów wiejskich z rynkiem pracy oraz bardziej sprawiedliwego wynagradzania ich pracy, doprowadziłoby to do zwiększenia ich dochodów, a co za tym idzie także do poprawy sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych na wsi oraz ograniczeniu ubóstwa na obszarach wiejskich.

Według członkiń Komisji Kobiet, taki cel można osiągnąć m.in. dzięki zwiększeniu dostępu do edukacji, usług doradczych i zawodowych przez całe życie oraz różnego typu szkoleń dostosowanych do potrzeb kobiet wiejskich.

 

Paweł Mikos
Fot. Hanna Chodkowska/Facebook.

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
20. maj 2024 17:07