StoryEditorSusza

Susza 2020: Nabór wniosków na inwestycje zapobiegające klęskom przedłużony

30.04.2020., 06:04h
Zmiany w terminach składania wniosków dla rolników, którzy ubiegają się o dotacje przeciwdziałające skutkom klęsk żywiołowych. Chodzi między innymi o suszę czy powodzie. Do kiedy rolnicy mają czas na złożenie stosownych wniosków?

Przeciwdziałanie skutkom suszy i powodzi - nowe terminy składania wniosków

Do 20 lipca 2020 r. będą mieli czas na złożenie wniosku rolnicy, którzy chcą ubiegać się w ARiMR o dotację z PROW na inwestycje w nawadnianie gospodarstw. Natomiast do 17 czerwca 2020 r. przedłużono nabór wniosków o wsparcie „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”.

To oferty pomocy skierowane do spółek wodnych, które chcą zainwestować w urządzenia chroniące gospodarstwa przed powodzią, oraz do rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń.

Dofinansowanie nawadniania i gospodarstw

Ten rodzaj pomocy obejmuje wykonanie ujęć wody, zakup nowych maszyn i urządzeń, budowę albo zakup elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie. Wsparcie finansowe na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50% kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60% w przypadku młodego rolnika).

Z kolei wsparcie na zabezpieczenie gospodarstw przed ASF jest przeznaczone dla rolników, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 sztuk świń, Wynosi ono 100 tys. zł, przy czym wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowalnych zrealizowanej inwestycji. Pomoc można otrzymać m.in. na wykonanie ogrodzenia chlewni, utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji.

Nowe terminy także dla wniosków o dopłaty

Przypominamy jednocześnie, iż oprócz wymienionych działań oraz wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe, Agencja przyjmuje wnioski na:
  • „Modernizację gospodarstw rolnych” z obszaru D – nabór trwa do 29 maja br.,
  • „Restrukturyzację małych gospodarstw” – nabór trwa do 20 maja br.

Gdzie złożyć wniosek o wsparcie działalności rolnej?

Wnioski wraz ze stosownymi dokumentami należy przekazywać do oddziałów regionalnych ARiMR w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośrednictwem platformy ePUAP lub pocztą tradycyjną.

Wnioski można również dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji.

Magdalena Szymańska
fot. Pixabay
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
14. lipiec 2024 18:29