StoryEditorSusza rolnicza

Susza rolnicza atakuje kolejne regiony i uprawy

14.06.2019., 19:06h
Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach ogłosił 3 kominkat dotyczący suszy rolniczej. Wynika z niego, że susza dotyczy coraz większej liczby regionów. IUNG stwierdził suszę rolniczą w zbożach jarych w ponad 15% gmin. Wzrosła też liczba gmin, gdzie susza dotyka zbóż ozimych i truskawek.  

Susza potwierdzona już w 9 województwach

W piątek 14 czerwca 2019 roku Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach ogłosił aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. 

Trzecim okresie raportowania obejmuje czas od 11 kwietnia do 10 czerwca 2019 roku. W tym terminie średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie której dokonywana jest ocena zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -35 mm i uległa zmniejszeniu o 14 mm w stosunku do poprzedniego okresu – 1 IV-30 V. 

– W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zwiększenie zagrożenia suszą o uprawy krzewów owocowych. Stwierdzamy również że nastąpił wzrost liczby województw objętych suszą, w poprzednim raporcie notowano ich 8 a w obecnym liczba ta wzrosła do 9.  – podaje dyrektor Instytut, prof. Wiesław Aleksander Oleszek.

 

Najgorsza sytuacja m.in. w Wielkopolsce, ziemi łódzkiej, Kujawach i części Mazowsza

Najbardziej odczuwalny deficyt wodny był w północnej części polski, gdzie KBW dochodziło nawet od -100 mm do -159 mm. 

Dramatycznie pod tym względem wygląda sytuacja na Nizinie Wielkopolskiej, Pojezierzu Wielkopolskim Pobrzeżu Słowińskim, części Pojezierza Mazurskiego oraz na Nizinie Podlaskiej. W tych regionach Klimatyczny Bilans Wodny wynosił od -120 mm do – 159 mm. Co gorsza, część z tych miejsc była najbardziej dotknięta przez suszę w 2018 roku.

Z Monitoringu suszy rolniczej prowadzonego przez IUNG wynika, że susza rolnicza od 11 kwietnia do 10 czerwca 2019 roku wystąpiła w 9 województwach:

 • kujawsko-pomorskim – w poprzednim komunikacie w tym województwie jeszcze nie było zagrożenia suszą, 
 • lubuskim,
 • łódzkim,
 • mazowieckim,
 • podlaskim,
 • pomorskim,
 • warmińsko-mazurskim,
 • wielkopolskim,
 • zachodniopomorskim.

Susza rolnicza wystąpiła w 9 województwach
IUNG potwierdza, że w okresie od 11 kwietnia do 10 czerwca 2019 roku susza rolnicza była notowana w uprawach:

 • zbóż jarych,
 • zbóż ozimych
 • truskawek, 
 • krzewów owocowych – w poprzednim komunikacie ta uprawa nie była zagrożona suszą.

 

Suszą rolniczą są zagrożone zboża jare w ponad połowie gmin w Wielkopolsce

Z Monitoringu Suszy Rolniczej od 11 kwietnia do 10 czerwca wynika, że obecnie najbardziej na suszę są zagrożone uprawy zboża jarego. Suszę w tych zbożach  odnotowano łącznie w 389 gminach Polski, czyli w 15,7% wszystkich gmin w kraju. Oznacza to, że w porównaniu do poprzedniego okresu raportowania liczba gmin objętych suszą wzrosła o 244 gminy. 

Najpoważniej sytuacja w uprawach zbóż jarych wygląda w woj. wielkopolskim, gdzie IUNG odnotował zagrożenie suszą w aż 54% gmin. W woj. łódzkim jest to niemal 50% gmin. Na Podlasiu dużo ponad 1/3 gmin jest dotknięta suszą, a w woj. zachodniopomorskim ponad 1/4 gmin. 
MAPA z suszą rolniczą w uprawach zbóż jarych:

Susza w zbożach jarych 

Wzrasta zagrożenie suszą w zbożach ozimych. Susza także w krzewach owocowych

W okresie monitorowania od 11 kwietnia do 10 czerwca suszę rolniczą stwierdzono w uprawach zbóż ozimych. Tym razem zagrożenie suszą wystąpił w 209 gminach – co stanowi 8,4% gmin w kraju. Jest to wzrost aż o 148 gmin w porównaniu do poprzedniego okresu monitorowania.  
MAPA z suszą rolniczą w uprawach zbóż ozimych:
Susza w zbożach ozimych

Suszę odnotowano także w uprawach truskawek w 105 gminach (4,24% gmin kraju, co oznacza wzrost liczby gmin z wystąpieniem suszy o 85.
MAPA z suszą rolniczą w uprawach truskawek:
susza w truskawkach

Po raz pierwszy susza rolnicza została odnotowana także w uprawach krzewów owocowych. Wystąpiła ona w 48 gminach (1,94% gmin w Polsce). 
MAPA z suszą rolniczą w uprawach krzewów owocowych:

susza w krzewach owocowych 

 

Paweł Mikos 
Fot. Pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
27. wrzesień 2023 05:00