StoryEditorWiadomości rolnicze

Szmulewicz: “Zbudujmy duży port zbożowy zamiast CPK”

06.04.2023., 08:04h
Prezes Krajowej Rady Izb Rolnych Wiktor Szmulewicz zaproponował inicjatywę, dzięki której mogłyby rozwiązać się problemy związane z nadmierną ilością importowanego zboża z Ukrainy. O swoim pomyśle napisał w liście do ówczesnego ministra rolnictwa, Henryka Kowalczyka. 

Szmulewicz: “Proponujemy budowę portu zbożowego” 

W związku z wciąż trudną sytuacją na rynku zbóż w Polsce 4 kwietnia 2023 r. Wiktor Szmulewicz wystosował pismo do Henryka Kowalczyka, w którym poprosił o stworzenie możliwości tranzytu ziarna poprzez port zbożowy.  Dzięki podjęciu takiej inicjatywy możliwa byłaby poprawa sytuacji rolników, których produkcja będzie nieustannie zagrożona ze względu na położenie geopolityczne Polski. Zdaniem Szmulewicza sposobem na rozwiązanie zaistniałej sytuacji mogłoby być stworzenie tranzytu dla zboża z Ukrainy przez Polskę. Do zrealizowania pomysłu prezesa KRIR konieczne byłoby jednak zbudowanie infrastruktury, umożliwiającej przewóz większej ilości zbóż.  

Czy powstanie port zbożowy zamiast CPK? 

KRIR proponuje wybudowanie portu zbożowego o dużej przepustowości z koleją zamiast Centralnego Portu Lotniczego. Jak podkreślają KRIR, wybudowanie nowego portu byłoby korzystne nie tylko dla krajowych producentów zbóż, którzy zyskaliby możliwość sprzedaży swoich plonów w cenie podobnej do światowych, ale również dla rozwoju polskiej gospodarki. Dzięki wybudowaniu nowego portu polskie rolnictwo stałoby się bardziej konkurencyjne i powstałoby więcej miejsc pracy. 

Polskie rolnictwo jest zagrożone 

W Polsce od kilku miesięcy odbywają się protesty. Jeden z największych trwa w Szczecinie. Jeśli inicjatywa prezesa Szmulewicza zostałaby podjęta, to polskie rolnictwo miałoby większe szanse na wyjście z kryzysu, który będzie się pogłębiał, jeśli rząd nie znajdzie rynku zbytu dla polskiego zboża. Budowa Centralnego Portu Lotniczego będzie inwestycją, która pochłonie znaczne środki finansowe, a te mogłyby zostać wykorzystane na budowę portu zbożowego.  

oprac. Justyna Czupryniak  

źródło: KRIR 
fot. archiwum redakcji

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
30. maj 2024 21:10