StoryEditorWiadomości rolnicze

W UE niemal 40 proc. rolników porzuciło gospodarstwa

12.04.2023., 13:04h
W ciągu ostatnich lat w państwach członkowskich Unii Europejskiej ubyło kilka milionów gospodarstw rolnych. Takie dane przedstawił Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat). Jakie gospodarstwa upadają najczęściej?

Ile gospodarstw w UE upadło w ostatnich latach?

Eurostat przedstawił dane statystyczne, zbierające informacje z lat 2005-2020. Okazuje się, że są one bardzo pesymistyczne. W tym okresie liczba gospodarstw w krajach członkowskich Unii Europejskiej spadła o 5,3 mln! Oznacza to, że z działalności rolniczej zrezygnowało 37 proc. gospodarzy. W 2020 roku w państwach UE pozostawało 9,1 aktywnych gospodarstw rolnych.

 

Jakie gospodarstwa rezygnują najczęściej?

Okazuje się, że największy odsetek wśród gospodarstw, które zrezygnowały z produkcji rolnej w latach 2005-2020, stanowią gospodarstwa mieszane. Są to takie farmy, w których rolnicy zajmują się zarówno produkcją roślinną jak i zwierzęcą, a żadna z tych gałęzi nie odpowiada za więcej niż 2/3 całego dochodu. Ich liczba w omawianym okresie spadła o 2,3 mln. 

Jak się okazuje, najrzadziej z produkcji rolnej rezygnowali posiadacze gospodarstw nastawionych na produkcję roślinną. W okresie od 2005 do 2020 roku z UE zniknęło ich 0,9 mln. Z kolei gospodarstw z produkcją zwierzęcą ubyło 1,6 mln.

W 2020 roku ok. 22 proc. przedsiębiorców rolnych uzyskiwało dochód z produkcji zwierzęcej, a blisko 2/3 gospodarzy opierało się głównie na produkcji roślinnej. 

 

Ile użytków rolnych wykorzystują rolnicy w UE?

Dane za rok 2020 pokazują, że ponad połowa, bo 52 proc. użytków rolnych na terenie Unii Europejskiej, znajduje się na terenie gospodarstw wyspecjalizowanych w uprawach. 1/3 tego odsetka należy do gospodarstw zajmujących się produkcją zwierzęcą, a 15 proc. - w gospodarstwach mieszanych.

 

Gdzie jest najwięcej gospodarstw hodowlanych w UE?

Opracowane przez Eurostat dane pokazują, że w produkcji roślinnej specjalizują się głównie rolnicy ze wschodniej i południowo-wschodniej Europy. Przoduje w niej Grecja, gdzie uprawą roślin zajmuje się 74 proc. gospodarstw, Bułgaria73 proc., Węgry - 72 proc., Rumunia – 67 proc., Malta – 63 proc., czy Chorwacja – 61 proc. 

Z kolei największy odsetek gospodarstw, specjalizujących się w produkcji zwierzęcej, znajduje się w Luksemburgu – 82 proc. wszystkich tamtejszych farm, Irlandii – 79 proc. oraz w Holandii – 58 proc. 

 

Jakie gospodarstwa dominują w Polsce?

W strukturze podziału gospodarstw rolnych w Polsce w 2020 roku dominowały gospodarstwa nastawione na produkcję roślinną. Taki model wybrało ok. 60 proc. producentów rolnych w naszym kraju. Około 20 proc. stanowią gospodarstwa, w których wiodąca jest hodowla zwierząt. Pozostałe 20 proc. to gospodarstwa mieszane. Odsetek gospodarstw nieklasyfikowanych, czyli takich, które specjalizują się w produkcji niszowej, jest bliski zeru. 

oprac. na podstawie danych Eurostat
Zuzanna Ćwiklińska
fot. envato elements

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
01. marzec 2024 09:45