StoryEditorPieniądze dla rolnika

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych z KRUS w 2021 roku. O ie wzrosną?

08.03.2021., 19:03h
KRUS zwaloryzowała świadczenia emerytalno-rentowe. Wzros­ną o 4,24% i nie mniej niż o 50 zł. Rolnicza emerytura podstawowa od 1 marca 2021 roku wynosi 1013,63 zł.

Podwyższenie emerytur i rent rolniczych

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych polega na przemnożeniu kwoty emerytury podstawowej wynoszącej 1013,63 zł przez wskaźnik wymiaru ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia. W taki sposób zostaną podwyższone wszystkie emerytury i renty rolnicze wypłacane na dzień 28 lutego 2021 roku. Jeżeli w wyniku waloryzacji wysokość świadczenia będzie niższa od kwoty najniższej emerytury pracowniczej, tj. 1250,88 zł, Kasa podwyższy je z urzędu do tej kwoty.

Do poziomu najniższej emerytury pracowniczej nie zostaną jednak podwyższone:

 • wcześniejsze emerytury rolnicze,
 • świadczenia, których wypłatę zawieszono stosownie do art. 28 lub 34 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. w związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub osiąganiem przychodów z tytułu zatrudnienia,
 • emerytury i renty z ubezpieczenia pobierane w zbiegu z emeryturą lub rentą z innego ubezpieczenia społecznego, jeżeli suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury pracowniczej (dotyczy również pobierania jednocześnie emerytur z ZUS i KRUS), z wyjątkiem renty rodzinnej wypłacanej w zbiegu z rentą socjalną,
 • emerytury i renty wypłacane w wysokości pro rata (składają się na nią okresy ubezpieczenia w innych krajach)

Wzrost kwoty dodatku i świadczeń. O ile?

Od 1 marca 2021 roku wzrastają również kwoty dodatków i świadczeń przysługujących do emerytur oraz rent. Wyniosą one:
 • dodatek pielęgnacyjny – 239,66 zł,
 • dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do
 • samodzielnej egzystencji – 359,49 zł,
 • dodatek kombatancki – 239,66 zł,
 • dodatek za tajne nauczanie – 239,66 zł,
 • ryczałt energetyczny – 179,81 zł,
 • dodatek kompensacyjny – 35,95 zł,
 • dodatek dla sieroty zupełnej – 450,44 zł,
 • świadczenie dla byłych żołnierzy górników – 239,66 zł,
 • świadczenie dla deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – maksymalnie 239,66 zł,
 • dodatek pieniężny dla inwalidy wojennego – 917,58 zł.
KRUS wyśle decyzje o podwyższeniu świadczeń w kwietniu br. wraz z decyzjami o przyznaniu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego.

Od 1 marca br. do 1250,88 zł wzrasta także kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Ponadto od 1 marca KRUS ponownie obliczy kwotę świadczeń niezdolnym do samodzielnej egzystencji oraz wyrównawczych dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Przy czym osoby niezdolne do samo­dzielnej egzystencji nie mogą otrzymać, wraz ze świadczeniem uzupełniającym, więcej niż 1772,08 zł miesięcznie. Z kolei łączna kwota emerytury lub renty rolniczej dla działaczy opozycji i osób represjonowanych wraz ze świadczeniem wyrównawczym nie może przekroczyć 2501,76 zł miesięcznie.

Magdalena Szymańska
Fot. Pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
20. kwiecień 2024 06:34