StoryEditorDotacje

Ważne zmiany w dopłatach bezpośrednich. Co się zmieni?

08.04.2021., 19:04h
Wkrótce zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące dopłat bezpośrednich. Nowe regulacje będą dotyczyć możliwości wydłużenia terminu na składanie wniosków o dopłaty oraz ostatecznego terminu na zgłaszanie poprawek do tych wniosków. Co jeszcze się zmieni?

Podczas ostatniego posiedzenia rząd przyjęła projekt ustawy o zmianie prawa dotyczącego dopłat bezpośrednich.

 

Zmiany w terminach składania wniosków o dopłaty bezpośrednie

Najważniejsza dla rolnika zmiana dotyczy możliwości wydłużenia dla rolników terminu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych, które mogą stać na przeszkodzie w złożeniu aplikacji o płatności. W normalnych sytuacjach rolnicy mają czas na złożenie wniosków do połowy maja, ale już w przeszłości ze względu chociażby na suszę ten termin był wydłużany nawet o miesiąc. Jednak taka procedura była dość skomplikowana i wymagała uzyskania zgody Komisji Europejskiej. Jeżeli nowe prawo wejdzie w życie, wówczas wydłużenie terminu na składanie wniosków będzie odbywać się na drodze rozporządzenie ministra rolnictwa bez konieczności uzyskiwania zgody Brukseli.

Jednak podstawowy okres na składanie wniosków o płatności bezpośrednie dla polskich rolników będzie trwał od 15 marca do 15 maja każdego roku.

Druga ważna zmiana dotyczy określenia czasu jaki rolnicy będą mieli na składanie poprawek do już złożonego wniosku. W nowych regulacjach ten czas upłynie 31 maja. Jednak i ten termin może zostać wydłużony przez szefa resortu rolnictwa, jeśli zmianie ulegnie czas na składanie wniosków o dopłaty.

 

Propozycje izb rolniczych nie zostały uwzględnione

Warto także odnotować, że na etapie konsultacji społecznych Krajowa Rada Izb Rolniczych chciała, aby termin składania wniosków był ustawiony od 1 kwietnia do 31 maja. Izby rolnicze argumentowały taką zmianę faktem, że w marcu rolnicy mogą dopiero ocenić stan ozimin i dopiero rozpoczynają siew zbóż jarych, a sianie kukurydzy czy sadzenie ziemniaków często odbywa się nawet w maju. KRIR zwracała też uwagę na przykład państw bałtyckich, w których rolnicy mogą składać wnioski nawet do 15 czerwca.

Jednak ministerstwo nie uwzględniło tych propozycji. Rząd wyjaśnia, że przez to ARiMR miałaby mniej czasu na zakończenie postępowań administracyjnych wszczętych wnioskiem o przyznanie dopłat za dany rok. Szymon Giżyński, wiceminister rolnictwa wskazuje także, że większość rolników składa wnioski o dopłaty w okresie od 1 do 15 maja, nawet jeśli termin ten był wydłużany. W okresie przedłużenia już niewiele wniosków spływało do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Zmiany w wykorzystywaniu przez ARiMR zdjęć geotagowanych

Kolejna zmiana dotyczy możliwości wykorzystania zdjęć wykonanych i przesyłanych przez rolnika tzw. zdjęć geotagowanych, czyli takich zawierających informacje o długości i szerokości geograficznej fotografowanego miejsca. Zdaniem resortu rolnictwa ma to ułatwić i przyspieszyć rozpatrywanie spraw o przyznanie dopłat bezpośrednich, płatności niezwiązanej do tytoniu oraz dotacji obszarowych PROW.

Wiceminister Giżyński podkreśla także, że nowe prawo nie nakłada na rolników obowiązku wykonania zdjęć geotagowanych. Takie zdjęcia mają być tylko jednym z możliwych dowodów w sprawie o dopłaty, z których rolnik może, ale nie musi skorzystać.

Nowa ustawa wprowadzi także możliwość udostępnia przez prezesa ARiMR danych przestrzenne pochodzące z Systemu Identyfikacji Działek Rolnych oraz zintegrowanego systemu kontroli dla celów naukowo-badawczych, środowiskowych oraz statystycznych.

 

Od kiedy zaczną obowiązywać zmiany dot. dopłat bezpośrednich?

Rząd chce, aby zaproponowane zmiany weszły w życie jak najwcześniej. Dlatego zapisano, że większość przepisów zacznie obowiązywać już kolejnego dnia po dacie ogłoszenia nowej ustawy w Dzienniku Ustaw RP. Jedynie regulacje dotyczące udostępniania danych przez ARiMR mają zacząć obowiązywać od 12 czerwca 2021 roku.

Jednak projekt nowej ustawy dot. dopłat bezpośrednich musi jeszcze zaakceptować sejm, senat i prezydent.

 

Paweł Mikos
Fot. pixabay.

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
14. lipiec 2024 17:42