StoryEditorSusza rolnicza

Wnioski o oszacowanie strat suszowych tylko do 15 października

11.10.2021., 12:10h
Jeszcze tylko do 15 października br. rolnicy, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody w uprawach spowodowane wystąpieniem w tym roku suszy, mogą składać wnioski o oszacowanie szkód. Przypominamy, iż od ubieg­łego roku można to robić wyłącznie poprzez aplikację „Zgłoś szkodę rolniczą”. Jak to działa?

Gdzie rolnik znajdzie aplikację do szacowania skutków suszy?

Aplikację można znaleźć na stronie: aplikacje.gov.pl/app/susza. Aby jednak z niej skorzystać, trzeba wcześniej założyć profil zaufany. Najprościej zrobić to poprzez swoje konto internetowe w banku.

Wprowadzane do aplikacji dane są automatycznie weryfikowane z danymi:

  • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie upraw rolnych zgłoszonych do wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz danymi zawartymi w Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt,
  • Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w zakresie zasięgu i zakresu suszy wynikającego z Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej.

Jak zgłosisć szkodę za pośrednictwem aplikacji?

Zgłaszając szkodę suszową w uprawach, rolnik wybiera je z upraw zgłoszonych do ARiMR we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich. Z kolei dane o liczbie zwierząt z IRZplus umożliwią wyliczenie wartości produkcji roślinnej i zwierzęcej danego gospodarstwa rolnego. Po weryfikacji danych wprowadzonych przez rolnika i uzupełnieniu danych z ARiMR, IUNG i IERiGŻ aplikacja określi obszar upraw rolnych dotkniętych suszą oraz maksymalny poziomu strat.

Jeśli rolnik jako poszkodowane przez suszę wprowadzi uprawy, które nie były zgłoszone do dopłat oraz które zgodnie z monitoringiem suszy prowadzonym przez IUNG od dnia 21 marca br. nie zostały objęte suszą, aplikacja je odrzuci. Aplikacja nie przyjmie także wyższego poziomu strat w danej uprawie niż ten określony przez IUNG.

Rolnik może kilkakrotnie uzupełniać straty w poszczególnych uprawach do momentu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku profilem zaufanym.

Jeżeli szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie, w aplikacji wygenerowany zostanie automatycznie protokół oszacowania szkód suszowych. Zostaje on przekazany do zatwierdzenia wojewodzie.

Protokoły szybciej, bo chcieli tego sami rolnicy

W odpowiedzi na petycję rolników, którzy złożyli już takie wnios­ki, przyspieszono w tym roku generowanie w aplikacji protokołów i rozpoczęto już to 27 września. Jednocześnie uruchomienie od 27 września aplikacji dla urzędów wojewódzkich oznacza, że rolnik nie może już anulować wysłanego wniosku, żeby go poprawić.

Rolnicy, których wnioski o oszacowanie szkód zostaną odrzucone automatycznie przez aplikację, otrzymają kalkulację wraz z informacją, że straty spowodowane wystąpieniem suszy są poniżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie. Zarówno protokół, jak i kalkulację znajdą w aplikacji po zalogowaniu się.

Po zatwierdzeniu protokołu strat przez wojewodę rolnik będzie mógł poprzez aplikację złożyć do ARiMR wniosek o ewentualną pomoc, np. kredyt suszowy.

Warto wiedzieć, że zbiór plonów nie ma wpływu na szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy. Można więc zgłosić szkodę spowodowaną przez suszę w zbożach czy innych uprawach, których rolnik nie ma już na polu, ale trzeba z tym zdążyć do 15 października br.

Artykuł ukazał się w „Tygodniku Poradniku Rolniczym” nr 41/2021 na str. 06 Jeśli chcesz czytać więcej podobnych artykułów, już dziś wykup dostęp do wszystkich treści na TPR: Zamów prenumeratę.

Magdalena Szymańska
fot. arch. red.

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
09. czerwiec 2023 10:17