StoryEditorDotacje

Wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze tylko do 2 września

27.08.2019., 11:08h
Do poniedziałku 2 września rolnicy mogą składać w urzędach gminy wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. W tym naborze można starać się dotacje do paliwa wykorzystanego do produkcji rolniczej w okresie 1 lutego do 31 lipca 2019 roku.

Dopłaty do paliwa rolniczego – 100 zł do 1 ha

W 2019 roku podstawowa stawka dotacji do paliwa rolniczego wynosi 100 zł do 1 ha użytków rolnych, które wnioskujący rolnik posiada na własność lub dzierżawi.
Przypominamy również, że od tego roku na dodatkową dotację do paliwa mogą liczyć gospodarstwa rolne utrzymujące bydło i to zarówno krowy mleczne, jak i bydło opasowe. W tym przypadku zwrot akcyzy wynosi 30 zł do każdego DJP bydła.

100 zł/ha to podstawowa stawka dopłaty do paliwa rolniczego w 2019 r.
100 zł/ha to podstawowa stawka dopłaty do paliwa rolniczego w 2019 r. Dodatkowe 30 zł do DJP otrzymają gospodarstwa utrzymujące bydło
(fot. Paweł Mikos)

 

Co musi znaleźć się we wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze? 

We wniosku o zwrot akcyzy należy podać m.in. podać swoje dane osobowe oraz wpisać ilość hektarów, na które wnioskujący rolnik gospodaruje, w tym dzierżawy. Należy także podać jaka była średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła, które posiadał gospodarz w poprzednim roku. 

Do wniosku należy załączyć potwierdzenie z biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o liczbie DJP bydła za 2018 rok oraz faktury za zakup paliwa. Mogą to być zarówno oryginały, jak i kopię faktur. Należy jednak pamiętać, że na fakturze muszą znajdować się takie same dane osobowe jakie zostaną umieszczone we wniosku. 

Magistrat ma 30 dni na wydanie decyzji o wysokości zwrotu podatku akcyzowego od dnia złożenia przez rolnika wniosku.

 

Paweł Mikos
Fot. Archiwum Tygodnika Poradnika Rolniczego i Paweł Mikos

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
25. luty 2024 13:39