Przepisy miały się zmienić, ale do tego nie doszło.Katarzyna Sierszeńska
StoryEditorŻNIWA W NOCY

Żniwa w niedzielę lub w nocy. Czy rolnikowi grozi mandat?

04.07.2024., 18:30h
Rolnik pracuje na okrągło. Szczególnie w czasie żniw praca wydłuża się w nieskończoność. To rodzi komplikacje i problemy dla innych. Wielokrotnie informowaliśmy, że rolnicy byli karani przez policję za zakłócanie ciszy nocnej.

Żniwa w nocy - co mówią przepisy?

Kodeks wykroczeń jasno informuje, że zakłócanie ciszy nocnej nie jest dozwolone. Kwestię problematyczną stanowi praca rolnika po zmroku, szczególnie w okresie żniw. Zdarza się tak, że praca przeciąga się i rolnik zjeżdża z pola grubo po godzinie 22. To niestety wykroczenie, za które grozi kara mandatu.

Nie za samą pracę w godzinach nocnych, ale jak to ujmuje art. 51 kw: "zakłócanie porządku lub spokoju publicznego".

Rolnik miał pracować po zmroku w trakcie żniw i się niczego nie obawiać ze strony policji. Miał...

W tym roku PiS złożyło projekt zmian w Kodeksie wykroczeńdodając w przywołanym wyżej artykule nowy paragraf o brzmieniu: "Nie popełnia wykroczenia ten, kto czyn określony w § 1 popełnia w związku z prowadzeniem prac w gospodarstwie rolnym."

image
Bezpieczeństwo w żniwa

4 zasady bezpiecznych żniw! O czym powinien pamiętać każdy rolnik?

Gdy wszyscy odtrąbili już sukces i zapewniali, że rolnicy po 22 będą bezpieczni, to projekt... stanął w miejscu. W marcu miał być procedowany przez Sejm, ale do tego nie doszło. 7 marca projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń skierowano do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. I tam też znajduje się po dziś dzień.

Zatem zgodnie z obowiązującym na dziś stanem prawnym, rolnik podczas żniw, pracując w polu po godzinie 22, powinien liczyć się z tym, że hałas wywoływany przez maszyny rolnicze, może komuś zakłócić nocy spokój, a w związku z tym taka osoba może powiadomić policję, która na pracującego w polu rolnika może nałożyć mandat karny w wysokości do 20 zł do nawet 5 tys. zł (w drodze grzywny nałożonej przez sąd).

Czy rolnikowi wolno pracować w niedzielę?

Kodeks pracy przewiduje sytuacje, gdy dopuszczalna jest praca w niedziele i święta. Dotyczy to pracy w rolnictwie oraz handlu. Zatem z punktu widzenia rolnika nie zmienia się nic. Kwestia światopoglądowa i religijna to odrębny temat. W wielu parafiach w Polsce proboszczowie "krzywo spoglądają" na tych, którzy pracują w siódmy dzień tygodnia.

Ma to związek z tym, co możemy przeczytać jednakowo w Dekalogu ("Pamiętaj, abyś dzień święty święcił") oraz chociażby w Księdze Wyjścia: "Sześć dni pracować będziesz, a w dniu siódmym odpoczywaj tak w czasie orki, jak w czasie żniwa" (Wj 34,21).

Są jednak i takie parafie, które można uznać za postępowe, a proboszczowie doskonale rozumieją, że na żniwa nie ma mocnych i niezależnie od dnia tygodnia, praca w polu zrobiona być musi.

Michał Czubak

fot. K. Sierszeńska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
20. lipiec 2024 16:45