StoryEditorPolska

Wysokie Mazowieckie – szafowanie statutami

18.12.2017., 13:12h
Około 130 hodowców z Wysokomazowieckiego Koła Hodowców Bydła i Producentów Mleka zebrało się 14 grudnia w Szepietowie. Tego dnia miały odbyć się wybory na członków Zarządu Koła oraz delegatów na Walny Zjazd Podlaskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Uchwały odwołujące Zarząd i Delegatów oraz zobowiązujące Zarząd do zorganizowania 14 grudnia wyborów zostały większością głosów przegłosowane podczas Walnego Zebrania zorganizowanego 23 listopada br. w Szepietowie. Niestety, uchwały te nie zostały wprowadzone w życie.
5 grudnia 2017 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Koła Wysokomazowieckiego poświęcone wydarzeniom z 23 listopada br. Krzysztof Pogorzelski, prezes koła, przedstawił pozostałym członkom zarządu opinię prawną dotyczącą legalności przeprowadzonego walnego zebrania oraz powziętych na nim uchwał. Wynika z niej, że zgodnie ze statutem do podejmowania uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Koła. Podjęto więc uchwałę unieważniającą uchwały z 23 listopada. Hodowcy nie zgadzają się z takim obrotem sprawy i postanowili zebrać się w zaplanowanym na 14 grudnia terminie.

Zgromadziliśmy tutaj państwa, żeby przeprowadzić wybory na członków Zarządu naszego Koła i delegatów na Walny Zjazd Wojewódzki. Jednak sprawdziliśmy Statut w Krajowym Rejestrze Sądowym i przy tej frekwencji przeprowadzenie wyborów nie będzie możliwe – powiedział na wstępie Karol Faszczewski.

Następnie Karol Faszczewski wyjaśnił hodowcom sytuację związaną z uchwałami przegłosowanymi 23 listopada br. Stwierdził, że głosowanie nad odwołaniem Zarządu Koła z 23 listopada 2017 r. i pozostałe uchwały z tego dnia zostały przeprowadzone zgodnie z posiadanym statutem Podlaskiego ZHBiPM, który poprzez pocztę elektroniczną przekazała hodowcom Katarzyna Piszczatowska, dyrektor Biura Podlaskiego ZHBiPM.

Po kontroli statutu PZHBiPM w KRS 12 grudnia okazało się, że treść obowiązującego różni się od treści tego, który przekazała nam dyrektor Biura. W przekazanym hodowcom statucie nie było zapisu o frekwencji. Oba Statuty posiadają te same daty, czyli 12 grudnia 2001 r. i osoby wymienione do zatwierdzenia są w nich te same. Komu zależało na wprowadzeniu nas w błąd i dlaczego? Czy w błąd zostały wprowadzone również inne koła? Na podstawie którego ze statutów działają koledzy z innych kół? Jeśli na podstawie statutu z KRS, to w niewielu kołach zarządy były wybierane przez co najmniej połowę członków, jak nakazuje statut – mówił m.in. Karol Faszczewski.

Hodowcy zebrani 14 grudnia w Szepietowie rozpoczęli zbieranie podpisów pod wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania wysokomazowieckiego koła hodowców. jn
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
14. lipiec 2024 00:17