StoryEditorDotacje

Wyższe dotacje dla grup producentów – jak zdobyć 100 tys. euro?

30.10.2019., 19:10h
Od poniedziałku 28 października 2019 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków na dotacje na tworzenie grup producentów i organizacji producentów. Teraz dotacje są wyższe i maksymalnie mogą wynieść 100 tys. euro. 

Kto może ubiegać się o dotacje na tworzenie grup producentów rolnych?

W poniedziałek 28 października 2019 roku rozpoczął się nabór wniosków na dotacje w ramach „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” z dotacji PROW 2014-2020. 

O dotacje mogą ubiegać się dwa rodzaje grup – nowe, działające od niecałego roku oraz te wcześniej powstałe. Nowopowstałe grupy producentów rolnych, które zostały uznane od 22 grudnia 2018 roku, o ile są one złożone wyłącznie z osób fizycznych, które prowadzą mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, w tym gospodarstwa rolne.

O dotacje mogą również ubiegać się grupy z dłuższą już historią, jeżeli spełniają następujące warunki:

 • zostały uznane przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR;
 • grupa łączy producentów jednego produktu lub grupy produktów i jednocześnie członkowie tej grupy, ani ich małżonkowie, wcześniej nie należeli do innej grup producentów lub organizacji producentów wytwarzającej te same produkty, która korzystała z dotacji unijnych po 2004 roku;
 • członkowie grupy zadeklarują realizację planu biznesowego w ciągu 5 lat, aby grupa mogła osiągnąć cele założone w planie.  

Warto zwrócić uwagę, że dotacji nie otrzymają grupy zajmujące się hodowlą drobiu, czy produkcją wyrobów i podrobów z mięsa drobiowego. Dotacja nie będzie też przyznana dla grup producentów owoców i warzyw. 

 

Wyższe dotacje dla grup producentów – nawet do 100 euro

Na podkreślenie zasługuje fakt, że w 2019 roku jest wyższa kwota dotacji na tworzenie grup producentów i organizacji producentów niż w latach poprzednich. Wysokość wsparcia dla grupy zależy od wartości przychodów netto uzyskanych ze sprzedaży produktów wytwarzanych przez członków grupy w poszczególnych latach.

Obecnie dotacje dla grup producentów rolnych będą wynosić: 

 • w pierwszym roku – 10% przychodów netto, 
 • w drugim roku – 9%, 
 • w trzecim roku – 8%, 
 • w czwartym roku – 7%, 
 • w piątym roku – 6%.

Maksymalny limit dotacji wynosi do 100 tys. euro.

Grupa producentów rolnych w pierwszym roku działalności może również otrzymać dotację wyprzedzającą, o ile złoży taki wniosek. Ma na to 30 dni od dnia zapadnięcia decyzji o przyznaniu wsparcia. Kwota dotacji wyprzedzającej nie może być wyższa niż 50 000 złotych. 

 

Za co ARiMR przyzna punkty grupom producentów rolnych? 

Dotacja dla grup producentów rolnych będzie przyznawana na podstawie liczby punktów przyznanych za wnioski. Żeby grupa w ogóle mogła liczyć na wsparcie, musi otrzymać co najmniej 3 punkty. 

W naborze wniosków w 2019 roku punkty dla grup producentów rolnych będą przyznawane: 

 • za zorganizowanie grupy w formie spółdzielni –3 punkty;
 • zazrzeszenie rolników–producentów odpowiedniej grupy produktów, w tym za produkty rolnictwa ekologicznego lub świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso wieprzowe lubbydło żywe, mięso wołowe, owce lub kozy i produkty z nich, w tym mięso czy wełnę i skórę lub miód naturalny i produkty pszczele, szyszki chmielowe lub rośliny energetyczne albo na cele techniczne – 3 punkty;
 • za minimum 10 członków grupy – 4 punkty (dodatkowo 0,2 punkta za każdego kolejnego członka grupy);
 • ubezpieczenie najmniej 50% produkcji każdego z producentów wchodzących w skład grupy zostało objęte dobrowolnym ubezpieczeniem, ważnym przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia złożeniawniosku o przyznanie pomocy – 3 punkty;
 • za siedzibę grupy znajduje się w powiecie o wysokim rozdrobnieniu agrarnym, czyli o wysokim udziale procentowym gospodarstw do 15 ha – od 1 do 3 punktów
 • za zaplanowanie inwestycji innowacyjnych lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu lub ochrony środowiska – 5 punktów
 • za zatrudnienie co najmniej 2 osób na pełen etat – 2 punkty

 

Gdzie i do kiedy trzeba złożyć wniosek o dotacje na grupy producentów rolnych? 

Wniosek o przyznanie dotacji grupy producentów rolnych należy składać w oddziałach regionalnych ARiMR.
Wnioski można składać od 28 października do 13 grudnia 2019 roku

Obecnie w rejestrze prowadzonym przez ARiMR znajduje się obecnie 840 uznanych grup producentów rolnych.

 

Paweł Mikos
Fot. Pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
29. luty 2024 10:11