StoryEditorWiadomości rolnicze

Złóż wniosek o zwrot akcyzy!

01.02.2016., 12:02h
Od 1 do 29 lutego br. rolnicy, którzy chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, muszą udać się do urzędów gmin z fakturami VAT lub ich kopiami. W tym okresie będą mogli rozliczyć faktury stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.

Warto o tym pamiętać, ponieważ przegapienie lutowego terminu spowoduje, iż rolnik nie będzie mógł już rozliczyć tych faktur w drugim terminie, czyli w sierpniu. 

Kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych – będących własnością rolnika lub przez niego dzierżawionych wskazanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku. Oznacza to, że powierzchnia użytków rolnych podana przez rolnika we wniosku o zwrot podatku musi mieć swoje odzwierciedlenie w ewidencji gruntów i budynków według stanu na 1 lutego. 

Wnioskodawca nie musi być właścicielem czy też posiadaczem (współposiadaczem) użytków rolnych w tym dniu. Mógł bowiem np. nabyć gospodarstwo rolne od rodziców 15 lutego i będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o zwrot podatku w sierpniu tego samego roku lub w kolejnych latach. Trzeba bowiem mieć na uwadze, iż jeśli faktury zostały wystawione na rodziców, a gospodarstwo przejął w międzyczasie syn lub córka, następcy nie będą mogli ich rozliczyć. 

 

Pieniądze za wnioski złożone w lutym trafią na konta rolników w kwietniu.ms

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
22. czerwiec 2024 12:55