StoryEditorWiadomości rolnicze

Zwrot akcyzy. Ostatni dzwonek na odzyskanie pieniędzy!

30.08.2021., 14:08h
Rolniku, pospiesz się! Tylko do jutra możesz złożyć wniosek o zwrot akcyzy za paliwo. Zobacz, gdzie i jakie dokumenty musisz dostarczyć, aby odzyskać pieniądze.

Gdzie należy złożyć wniosek o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze?

Wniosek o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych. Do wniosku powinny zostać dołączone faktury lub ich kopie za zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021r do 31 lipca 2021r. Rolniku, jeśli masz grunty w różnych gminach, musisz podzielić faktury na różne wnioski, i do każdej gminy złożyć osobno.

Wiele wskazuje na to, że od przyszłego roku wnioski o zwrot akcyzy rolnicy będą mogli składać elektronicznie. Resort rolnictwa uruchamia bowiem specjalne e-okienko dla rolników. Będzie to jedno miejsce z e-wnioskami dotyczącymi akcyzy, materiału siewnego (dopłaty i ocena), wsparcia rolniczego handlu detalicznego, zgłoszenia do KRUS umów dzierżawy i zgłoszenia umów cywilnoprawnych.

Jaka jest stawka zwrotu akcyzy?

Za każdy litr oleju napędowego otrzymać można złotówkę zwrotu. Tegoroczne limity zwrotu wynoszą: 100 zł do 1 ha użytków rolnych i 30 zł do każdej DJP bydła. Od przyszłego roku kwota ta wzrośnie do 110 zł/ha i do 40 zł/DJP. 

Zdaniem rolników, przy obecnych kosztach ON zwrot powinien wynosić minimum 126 zł.

- Uważamy, że liczba litrów ON objęta zwrotem podatku akcyzowego powinna wynosić 126 litrów ON/ha, a nie 110 l ON/ha, jak jest to proponowane w procedowanym projekcie ustawy. Jest to udokumentowana wyliczeniami ekspertów średnia zużycia ON na 1 ha - wyjaśnia Związek Producentów Roślin Zbożowych.

Jak policzyć zwrot akcyzy?

W przypadku zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w gospodarstwie należy przemnożyć ilość hektarów użytkowych razy 100 zł, wg wzoru:

Ilość ha użytkowych * 100zł = limit zwrotu akcyzy

lub w przypadku produkcji zwierzęcej, liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła razy 30 zł, zgodnie z wzorem

Liczba DJP * 30 zł = limit zwrotu akcyzy

Pamiętajmy, że duża jednostka produkcyjna (DJP) ma również swoje przeliczniki:

  • cielęta do 6 miesięcy – 0,15 DJP; 

  • jałówki od 6 miesiąca do 1 roku – 0,3 DJP,

  • buhaje od 6 miesiąca do 1 roku – 0,36 DJP;

  • jałówki od 1 roku do 18 miesięcy – 0,8 DJP,

  • buhaje od 1 roku do 18 miesięcy – 0,9 DJP; 

  • krowy – 1 DJP; 

  • buhaje powyżej 18 miesięcy – 1,4 DJP.

Kiedy gmina zwróci pieniądze?

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze gminy wypłacają w terminie 1-31 października tego roku.

fot. Pixabay 

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
30. maj 2024 20:39