StoryEditorDotacje

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2020 – stawki, wniosek, terminy

29.01.2020., 19:01h
Od początku lutego rolnicy mogą składać wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. Na 2020 rok obowiązują stawki zatwierdzone w styczniu przez rząd. Są identyczne jak w poprzednim roku. O czym rolnicy powinni pamiętać składając wniosek? 

Termin składania wniosków o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w 2020 roku

Od 3 lutego do 2 marca gospodarze będą mogli składać wnioski o zwrot akcyzy za olej napędowy wykorzystany do produkcji rolniczej  od 1 sierpnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku.
Z kolei w terminie od 3 do 31 sierpnia 2020 roku będzie można złożyć wniosek o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze wykorzystane od 1 lutego do 31 lipca 2020 r. 

 

Stawki zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w 2020 roku podobne jak w 2019 roku

Podobnie jak w 2019 roku, stawka dopłat do paliwa rolniczego będzie wynosić 100 złotych do każdego 1 ha użytków rolnych oraz 30 zł do dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) bydła

Oznacza to, że np. za jednego buhaja powyżej 18 miesięcy przysługują 42 zł zwrotu akcyzy, 30 zł za krowę, 24 zł za jałówkę jednoroczną  i zaledwie 4,5 zł za niespełna półrocznego cielaka. 

 

Jaki jest DJP dla poszczególnych zwierząt? 

Dokładny przeliczniki DJP dla poszczególnych zwierząt gospodarskich wygląda następująco:
  • buhaje powyżej 18 miesiąca – 1,4 DJP, 
  • buhaje powyżej 1 roku do 18 miesiąca – 0,9 DJP,
  • buhaje powyżej 6 miesiąca do 1 roku – 0,36 DJP,
  • cielęta do 6 miesiąca – 0,15 DJP, 
  • jałówki powyżej 6 miesiąca do 1 roku – 0,3 DJP, 
  • jałówki powyżej 1 roku do 18 miesiąca – 0,8 DJP, 
  • krowy – 1 DJP.


Co musi się znaleźć we wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze? 

Wniosek o zwrot podatku za ON należy złożyć do urzędu gminy lub miasta. 
W tym dokumencie należy podać dane osobowe oraz powierzchnię użytków rolnych w ha, zarówno własnych, jak i dzierżawionych. Należy też oświadczyć jaka była średnia roczna liczba DJP bydła w 2019 roku. 

Do wniosku należy także załączyć faktury potwierdzające zakup paliwa. Mogą to być zarówno oryginały, jak i kopie faktur. Na fakturach muszą widnieć identyczne dane osobowe jak we wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. Niezbędna jest także data zakupu paliwa. Natomiast na fakturze może, ale nie musi być umieszczony kod CN oleju napędowego. Nie trzeba również umieszczać na tym dokumencie adnotacji o numerze rejestracyjnym ciągnika rolniczego czy innego pojazdu.

W przypadku gdy rolnik występuje również o zwrot akcyzy na bydło wówczas do wniosku musi dołączyć zaświadczenie o średniej rocznej liczbie DJP bydła za 2019 rok. Taki dokument wydaje biuro powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Sam wniosek w wersji edytowalnej możesz pobrać tutaj:

POBIERZ wniosek o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2020

 

Komu należy się zwrot akcyzy za paliwo rolnicze przy kilku właścicielach ziemi rolnej?

W przypadku użytkowania gruntów wydzierżawionych od innej osoby, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jasno wskazuje, że zwrot akcyzy przysługuje posiadaczowi zależnemu, czyli dzierżawcy. Dotyczy to także ustnej umowy dzierżawy oraz gdy dzierżawa nie jest wykazana w ewidencji gruntów i budynków. 
W wielu przypadkach wystarczy tylko oświadczenie we wniosku, że rolnik poza własnymi gruntami dzierżawi także inne. Jednak urzędnik w celu weryfikacji tych informacji, może zażądać od gospodarza złożenia podpisanej umowy dzierżawy lub innego dokumentu potwierdzającego dzierżawę zadeklarowanych użytków rolnych. 

W sytuacji gdy ziemia rolna należy do kilku osób, to zwrot akcyzy za paliwo rolnicze przysługuje temu rolnikowi, który uzyska pisemną zgodę od pozostałych współposiadaczy ziemi. Co istotne, taki obowiązek nie dotyczy małżeństw. 

 

Rolnik otrzyma zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w wysokości 100 zł na każdy hektar użytków rolnych oraz 30 zł na każdy 1 DJP bydła (fot. Paweł Mikos) 

Rolnik otrzyma zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w wysokości 100 zł na każdy hektar użytków rolnych oraz 30 zł na każdy 1 DJP bydła (fot. Paweł Mikos)

 

Paweł Mikos
Fot. Paweł Mikos

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
29. luty 2024 05:49