StoryEditorDotacje

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze – jakie stawki w 2021 roku?

29.12.2020., 19:12h
Stawka zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w 2021 roku wynosić będzie 1 zł na 1 litr oleju. Kiedy można składać wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze? Czy faktura uproszczona pozwoli uzyskać dopłaty do paliwa rolniczego?

Przepisy o zwrocie akcyzy za paliwo rolnicze w 2021 roku będą takie jak wcześniej

Biorąc pod uwagę dane dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przewiduje się, że powierzchnia użytków rolnych, do której producenci rolni będą ubiegać się w 2021 roku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, nie powinna przekroczyć 10,4 mln ha użytków rolnych oraz około 4 mln DJP bydła.

W pewnym uproszczeniu można określić, że w 2021 roku stawka zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze będzie wynosić 1 zł na 1 litr oleju.

Nie zmienią się też przepisy dotyczące ustalania kwoty oraz limitów zwrotu.

Kwota zwrotu podatku ustalana jest jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez rolnika, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu.

W jaki sposób ustalana jest kwota zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze?

Limit zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze ustala się jako sumę:

  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku oraz
  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby DJP bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Aby odzyskać część pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego używanego do produkcji rolnej, trzeba złożyć wniosek i udokumentować wydatki poniesione na paliwo. Podstawę do ustalenia kwoty zwrotu podatku akcyzowego stanowi faktura, w tym faktura uproszczona (paragon z NIP) albo jej kopia, jeśli spełnia wszystkie wymogi określone w ustawie o VAT.

Czy faktura uproszczona jest podstawą do uzyskania zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze?

Resort rolnictwa wyjaśnia, iż od stycznia 2020 roku ze względu na wprowadzenie przepisu art. 106b ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku sprzedaży ewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.

W przypadku rolników ryczałtowych, których numerem identyfikacyjnym, tak jak w przypadku innych podatników, jest NIP, sprzedawca, który nie ma technicznej możliwości ujęcia numeru NIP nabywcy na paragonie, przy sprzedaży powinien od razu wystawić fakturę VAT z numerem NIP.

 

 W 2021 roku paliwo rolnicze będzie podlegało podobnej refundacji jak w latach poprzednich

  • W 2021 roku paliwo rolnicze będzie podlegało podobnej refundacji jak w latach poprzednich

 

Faktura uproszczona może nie zawierać imienia i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów i usług oraz ich adresu, pod warunkiem że zawiera dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku. Powinna jednak zawierać numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, czyli PESEL albo NIP.

Przypomnijmy, iż podatnik może wystawić fakturę uproszczoną, w przypadku gdy kwota należności ogółem nie przekracza 450 zł.

 

Kiedy złożyć wniosek o dotacje do paliwa rolniczego?

W 2021 roku wnioski o zwrot akcyzy będą przyjmowane przez urzędy gminy:

  • od 1 lutego do 1 marca (wtedy rolnicy będą rozliczać faktury stanowiące dowód zakupu oleju napędowego od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.);
  • od 2 do 31 sierpnia (wtedy rolnicy będą rozliczać faktury stanowiące dowód zakupu oleju napędowego od 1 lutego do 31 lipca 2021 r.).

 

dr Magdalena Szymańska
fot. Magdalena Szymańska.

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
25. luty 2024 02:59