StoryEditorPieniądze

40 milionów zł dla KGW za promowanie szczepień COVID-19

23.07.2021., 12:07h
Koła Gospodyń Wiejskich otrzymają dodatkowe 40 mln zł na zachęcanie do szczepień przeciwko Covid-19. Zainteresowane koła mają do 15 września czas na składanie wniosków do ARiMR.

Odsetek zaszczepionych przeciwko COVID -19 na obszarach wiejskich jest stosunkowo najniższy. Odsetek w pełni zaszczepionych mieszkańców gmin miejskich wynosi bowiem 42,9%, gmin miejsko-wiejskich 33,5%, natomiast gmin wiejskich tylko 29,6%.

KGW mają zachęcać do szczepień. Zostaną za to wynagrodzone

Żeby ten współczynnik przechylić i zwiększyć liczbę osób zaszczepionych na wsi, resort rolnictwa postanowił, aby do akcji promowania szczepień zachęcały Koła Gospodyń Wiejskich.

Mając na uwadze charakter funkcjonowania Kół Gospodyń Wiejskich, zaangażowanie tych podmiotów w proces szczepienia może ułatwić osobom z mniejszych miejscowości dostęp do szczepień przeciwko COVID-19  i tym samym wpłynąć na zwiększenie liczby zaszczepionych mieszkańców obszarów wiejskich – czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia.

Koła gospodyń wiejskich mogą organizować happeningi zachęcające do szczepień

Nowe przepisy zakładają, że KGW będą mogły zorganizować wydarzenia mające na celu wsparcie lokalnej społeczności w zakresie dostępności do szczepień przeciwko COVID – 19. Wstęp na takie wydarzenia ma być bezpłatny i nie może ono trwać dłużej niż 3 dni.

W jego ramach koło gospodyń wiejskich zapewnia co najmniej trzy z następujących aktywności:

 • oprawę muzyczną;
 • występy artystyczne;
 • strefę gastronomiczną;
 • pokazy ratownictwa medycznego;
 • strefę dla dzieci;
 • zawody sportowe;
 • ekspozycję i degustację wyrobów kół gospodyń wiejskich;
 • pokazy rękodzieła ludowego;
 • warsztaty i szkolenia;
 • upominki dla osób zaszczepionych w trakcie wydarzenia

Proponuje się, aby wysokość pomocy wynosiła 8 000 zł na jedno wydarzenie.

Im więcej się zaszczepionych, tym więcej pieniędzy otrzyma KGW

Jeżeli liczba zaszczepionych po raz pierwszy podczas wydarzenia osób wynosi co najmniej 100, koło gospodyń otrzymuje premię. Wyniesie ona od każdej zaszczepionej po raz pierwszy podczas wydarzenia osoby w wieku:

 • do 60. roku życia – 15 zł;
 • powyżej 60. roku życia – 30 zł.

Po zakończeniu składania sprawozdań, z akcji promowania szczepień prezes ARiMR opublikuje na stronie internetowej Agencji listę kół gospodyń wiejskich, którym przysługuje dodatkowa premia, według kolejności od największej do najmniejszej liczby osób zaszczepionych przeciw COVID-19 pierwszą dawką.

Dodatkowa premia będzie wypłacana w następującej wysokości:

 • 100 000 zł – w przypadku pierwszego miejsca;
 • 50 000 zł – w przypadku miejsc od drugiego do trzeciego;
 • 25 000 zł – w przypadku miejsc od czwartego do dziesiątego;
 • 10 000 zł – w przypadku miejsc od jedenastego do setnego;
 • 5000 zł – w przypadku miejsc od sto pierwszego do pięćsetnego;
 • 1000 zł – w przypadku miejsc od pięćset pierwszego do tysięcznego

Do kiedy można składać wnioski dla KGW na promocję akcji szczepień?

Każde Koło Gospodyń Wiejskich będzie mogło złożyć maksymalnie do 3 wniosków na realizację takich inicjatyw, przy czym kolejny wniosek będzie mógł zostać złożony po zaakceptowaniu przez kierownik biura powiatowego Agencji sprawozdania z realizacji poprzedniego wydarzenia. Wnioski o pomoc będą mogły być składane do 15 września 2021 roku.

wk
fot. pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
09. grudzień 2023 18:28