StoryEditorDotacje

55 mln złotych dotacji dla KGW w 2021. Do kiedy i na co gospodynie mogą wydać pieniądze?

13.10.2021., 11:10h
ARiMR podała dane o dotacjach dla KGW na 2021 rok. O dofinansowanie wnioskowało ok. 10 tys. kół. Na co można przeznaczyć środki? Do kiedy koła gospodyń wiejskich mają czas na wydanie pieniędzy z dotacji i do kiedy muszą się z nich rozliczyć?

30 września upłynął termin składania wniosków do ARiMR o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich. To już czwarty raz, gdy KGW mogą liczyć na wsparcie pieniężne. Jak poinformował prezes  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w biurach powiatowych ARiMR złożono wnioski o pomoc na łączną kwotę 55 913 000 zł.

Agencja nie podaje jeszcze oficjalnie ile kół dokładnie ubiegało się o wsparcie finansowe, ale prawdopodobnie jest to około 9,5 tys. kół.
Na pewno do 28 września o dotacje wnioskowało 8,5 tys. KGW na łączną kwotę 45 mln złotych.

Fundusz z budżetu państwa przeznaczony na ten cel wynosił zaś 70 000 000 zł - o 30 000 000 zł więcej niż rok temu.

Jakie koła mogły wnioskować o dotacje?

Podstawowym warunkiem, który należało spełnić, by móc liczyć na dofinansowanie z ARiMR, było wpisanie wnioskującego koła gospodyń wiejskich do rejestru, prowadzonego przez Agencję. Koła, które trafiły do rejestru w 2021 roku, mogły ubiegać się o pomoc na takich samych zasadach jak te, które figurują w rejestrze dłużej i wnioskowały do ARiMR również w poprzednich latach.

Obecnie Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich liczy ponad 9600 wpisów. Najwięcej zarejestrowanych kół pochodzi z województw:

 • wielkopolskiego – 1422 (14,81%)
 • mazowieckiego – 1289 (13,42%)
 • lubelskiego – 1260 (13,12%).

Wysokość wsparcia dla KGW zależy od liczby członkiń w kole

Wysokość pomocy, jaką przyznać może ARiMR, jest uzależniona od liczebności wnioskującego koła gospodyń wiejskich i przedstawia się następująco:

 • dla KGW poniżej 30 członków: 5 000 zł,
 • dla KGW liczących 31-75 członków: 6 000 zł,
 • dla KGW powyżej 75 członków: 7 000 zł.

Na co gospodynie mogą przeznaczyć dofinansowanie z ARiMR?

Jak informuje ARiMR, przyznaną pomoc finansową koła mogą przeznaczyć na realizację działań związanych z:

 • działalnością społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
 • działalnością na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
 • rozwojem przedsiębiorczości kobiet;
 • inicjatywami na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
 • upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
 • reprezentacją interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
 • rozwojem kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Zobowiązania dla dofinansowanych KGW

Uzyskanie wsparcia to dopiero początek. Dofinansowane koła muszą wydać przyznane pieniądze do 31 grudnia 2021 r.

Z kolei do 31 stycznia 2022 r. KGW są zobowiązane do rozliczenia pomocy poprzez przedłożenie sprawozdania z wydatków do odpowiedniego biura powiatowego ARiMR.

Te dwa terminy są bardzo ważne, ponieważ za ich niedotrzymanie grożą kary. Najsurowszą z nich jest konieczność zwrotu przyznanej przez ARiMR pomocy. Oddać uzyskaną kwotę należy także w przypadku wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania jej nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Zuzanna Ćwiklińska

Fot. Archiwum TPR/ (na Fotografii KGW z Przybysławic)

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
26. maj 2024 19:10