StoryEditorWiadomości rolnicze

Dotacje dla KGW w 2023 znacznie wzrosną. Jakie stawki?

24.02.2023., 14:02h
Szykują się bardzo ważne zmiany dla 12 tys. KGW. W 2023 roku koła gospodyń wiejskich otrzymają znacznie wyższe dopłaty. Jednak zmienią się także kwestie związane ze składaniem wniosków o dopłaty dla KGW oraz wypłatą tych pieniędzy. Jakie dopłaty KGW będą mogły otrzymać?

O 50 mln złotych więcej na wsparcie kół gospodyń wiejskich

W czwartek 23 lutego 2023 roku do konsultacji międzyresortowych trafił projekt rozporządzenia na nowo określającego pomoc finansową dla kół gospodyń wiejskich. Zmiana przepisów jest związana z zarezerwowaniem w budżecie państwa wyższej kwoty na dopłaty dla KGW. W ubiegłym roku na ten cel było przeznaczonych 70 mln zł, podczas gdy w 2023 rezerwa ta wynosi aż 120 mln złotych, czyli o 50 mln zł więcej.

 Propozycja nowego rozporządzenia zmienia obecnie regulacji dotyczące wsparcia kół w trzech zakresach: wysokości wsparcia dla pojedynczego koła, zmian we wniosku o przyznanie wsparcia oraz terminie wypłaty przyznanej pomocy.

Jakie będą stawki dotacji dla KGW w 2023 roku?

Po pierwsze zmieni się wysokość dotacji dla KGW. Ale co istotne dalej jej wysokość będzie uzależniona o liczebności koła. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi proponuje, aby od 2023 roku stawki dotacji dla KGW były następującej wysokości:

  • 8 000 zł, jeżeli koło liczy nie więcej niż 30 członków;
  • 9 000 zł, jeżeli koło liczy od 31 do 75 członków;
  • 10 000 zł, jeżeli koło liczy ponad 75 członków.

Oznacza to, że wysokość pomocy dla każdego koła wzrośnie o 3 tys. złotych, gdyż jeszcze w 2022 roku stawik pomocy finansowej wynosiły odpowiednio: 5 000 zł, 6 000 zł oraz 7 000 zł.

Druga zmiana dotyczy wypłacania przyznanych dotacji. W projekcie rozporządzenia określono, że wsparcie dla KGW ma być  wypłacane kołu niezwłocznie po dniu wydania decyzji o przyznaniu pomocy, na rachunek bankowy koła lub rachunek koła prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Zmiany we wnioskach o dopłaty dla KGW

Kolejna zmiana dotyczy już samego wniosku o przyznanie wsparcia. Jak proponuje resort rolnictwa, wniosek o przyznanie dotacji dla KGW będzie zawierał numer indentyfikacyjny, o którym mowa w ustawie o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r., poz. 2001, z późn. zm.).

Jak określa ministerstwo, koła gospodyń wiejskich będą zobligowane do złożenia wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego przed złożeniem wniosku o przyznanie dotacji  a nie jak dotychczas w sprawozdaniu z wydatkowania pomocy.

Kiedy zmiany w dotacjach dla KGW wejdą w życie?

Jak na razie jeszcze nie wiadomo dokładnie, kiedy proponowane zmiany wejdą w życie. Jednak w projekcie ustawy określono, ż nowe prawo ma wejść w życie już dzień po opublikowaniu rozporządzenia w Dzienniku Ustaw. A to wskazuje, że rząd chce, aby nowe regulacje jak najszybciej zaczęła obowiązywać.

Paweł Mikos
Fot. Archiwum (na zdjęciu KGW Drążdżewo)

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
26. maj 2024 19:47