120 mln zł na dopłaty dla KGW. ”Środki mogą wyczerpać się wcześniej”Grzegorz Jakubowski/ Kancelaria Prezydenta RP
StoryEditorNa co dopłaty dla KGW?

120 mln zł na dopłaty dla KGW. "Środki mogą wyczerpać się wcześniej"

12.05.2024., 15:07h
W tym roku na dopłaty do KGW zarezerwowano 120 mln zł. Obecnie wnioski o dofinansowanie złożyło do ARiMR 11 tys. kół. Do kiedy pozostałe mogą złożyć dokumenty? Na co można wydać dopłaty?

Już 11 tys. kół złożyło wniosek o dopłaty do KGW

Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 10 maja niemal 11 tys. Kół Gospodyń Wiejskich wystąpiło o przyznanie dopłat dla KGW za 2024 rok. To znakomita większość spośród organizacji wpisanych do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, których jest niespełna 15 tys. 

W 2024 roku na wsparcie dla kół w budżecie przewidziano 120 mln zł.  Ale Agencja zaleca przedstawicielkom kół jak najszybsze składanie wniosków. 

– W związku z tym, że pula środków może się wyczerpać wcześniej, nie warto zwlekać z dostarczeniem dokumentów – przekonuje ARiMR.

Kto może złożyć wniosek o dopłaty dla KGW?

Wniosek o dopłaty dla KGW można złożyć w biurze powiatowym ARiMR do 30 września 2024 roku. Wniosek o przyznanie dofinansowania działalności koła gospodyń wiejskich może być złożony przez koło, które:

 • zostało wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich,
 • posiada numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, tzw. nr EP.

Żeby otrzymać nr EP, koło musi złożyć wniosek o jego nadanie do kierownika BP ARiMR. Takiego wniosku nie muszą składać koła, które przynajmniej raz skorzystały z pomocy, ponieważ został im on nadany przed złożeniem wniosku o pomoc lub przed zatwierdzeniem sprawozdania z wydatkowania pomocy.

– W związku z tym, że pula środków może się wyczerpać wcześniej, nie warto zwlekać z dostarczeniem dokumentów – przekonuje ARiMR.

Dopłaty do KGW – jakie są limity?

Wysokość dofinansowania zależy od liczby członków ustalonej na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy według danych wynikających z Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. W 2024 roku stawka pomocy dla kól wynosi:

 • 8 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy nie więcej niż 30 członków,
 • 9 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy od 31 do 75 członków,
 • 10 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy ponad 75 członków.

Jeżeli zmieniła się liczba członków koła, najpierw należy złożyć wniosek o wpis w zakresie aktualizacji liczby członków koła do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, a dopiero później wystąpić o przyznanie dofinansowania.

Na co można przeznaczyć dopłaty dla KGW?

Jak podaje ARiMR, koła gospodyń wiejskich najczęściej angażują się w działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną. W 2022 roku to aż 39% wszystkich wydatków KGW. Nieco ponad 19% wydatków jest przeznaczanych na rozwijanie kultury ludowej – w szczególności kultury lokalnej i regionalnej. Na działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich koła przeznaczyły w 2022 r. ponad 15%, a na rozwój przedsiębiorczości kobiet wydano 13,5%.

Każde koło może przeznaczyć pomoc finansową na realizację działań statutowych, w tym na:

 • aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
 • działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
 • wspieranie przedsiębiorczości kobiet;
 • inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
 • upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych; działania związane z reprezentacją interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
 • rozwój kultury ludowej – w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Jak złożyć wniosek o dopłaty dla KGW?

Wnioski o przyznanie dopłat dla kół gospodyń wiejskich należy składać w biurze powiatowym ARiMR, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

 • bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego Agencji,
 • za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • za pośrednictwem usługi mObywatel na stronie gov.pl,
 • wysłać przesyłką pocztową.

Paweł Mikos

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
25. czerwiec 2024 11:45