KGW KowalankiKrzysztof Janisławski
StoryEditorKGW

Dotacje dla KGW 2023: coraz mniej czasu na złożenie wniosku w ARiMR

08.09.2023., 12:30h
Koła Gospodyń Wiejskich ponownie mogą ubiegać się o przyznanie środków na działalność statutową. Na złożenie wniosków członkinie mają czas do 30 września 2023 r., jednak ze względu na duże zainteresowanie warto nie zwlekać z dostarczeniem dokumentów.

Gdzie składać wnioski o przyznanie środków dla KGW?

KGW zainteresowane pozyskaniem środków na działalność statutową muszą dostarczyć wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioskodawczynie, tradycyjnie, mają 4 opcje, za których pośrednictwem mogą złożyć wnioski o wsparcie:

 • w biurze powiatowym ARiMR właściwym ze względu na siedzibę koła,
 • za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • poprzez usługę mObywatel na stronie gov.pl,
 • wysyłając rejestrowaną przesyłkę nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Duże zainteresowanie pieniędzmi dla KGW

Zainteresowanie pozyskaniem środków pieniężnych na działalność statutową wśród KGW jest spore, dlatego warto się spieszyć. Do tej pory już 12,35 tys. kół złożyło wnioski na łączną kwotę 105,12 mln zł. Dotychczas w trwającym od końca kwietnia procesie wypłat na konta prawie 12 tys. kół przekazano 102,13 mln zł.

Ile wynosi budżet na wypłaty dla KGW i czy wzrósł?

Jak się okazuje, względem poprzednich lat, budżet przeznaczony na wypłaty pieniędzy do KGW został zwiększony do 120 mln zł i pochodzi ze środków krajowych. Każde z kół otrzyma sumę adekwatną do członków do nich przynależących, czyli:

 • 8 tys. zł dla kół liczących nie więcej niż 30 członków,
 • 9 tys. zł dla kół liczących od 31 do 75 osób,
 • 10 tys. zł dla kół liczących powyżej 75 osób.

Czy wszystkie KGW mogą się ubiegać o przyznanie płatności na działalność statutową?

Dofinansowanie na prowadzenie działalności statutowej może zostać przyznane KGW, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez ARiMR. Od roku 2023 KGW, które wcześniej nie miały nadanego numeru identyfikacyjnego, muszą go otrzymać przed przystąpieniem do procesu ubiegania się o wsparcie.

Jak nabyć numer identyfikacyjny dla KGW?

Numer identyfikacyjny dla KGW można nabyć po złożeniu stosownego wniosku w biurze powiatowym ARiMR. O numer nie muszą ubiegać się koła korzystające wcześniej z tego dofinansowania, ponieważ numer został im nadany przed zatwierdzeniem sprawozdania.

O czym należy pamiętać przed złożeniem wniosku o przyznanie płatności dla KGW?

KGW składające wnioski w roku 2023 muszą pamiętać o tym, by sprawdzić poprawność numeru rachunku, który został zgłoszony w ewidencji producentów, ponieważ to na podane w tym spisie konto bankowe wpłyną fundusze. Inne warunki przyznawania pomocy się nie zmieniły.

Na co KGW mogą przeznaczyć fundusze?

Otrzymane w ramach dotacji dla Kół Gospodyń Wiejskich fundusze mogą zostać przeznaczone na następujące działania:

 • aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w lokalnych środowiskach działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich,
 • rozwój przedsiębiorczości kobiet,
 • inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków ich życia i pracy na wsi,
 • działania rozwijające regionalną kulturę ludową, upowszechniające współdziałanie lub wprowadzające racjonalne metody gospodarowania,
 • cele związane z rozwojem kultury,
 • wyposażenie wiejskich świetlic.

Oprac. Justyna Czupryniak

źródło: gov.pl

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
06. grudzień 2023 11:54