StoryEditorKoło Gospodyń Wiejskich

Nawet 8 tys. zł dla KGW na promocję szczepień. Jakie warunki?

12.07.2021., 10:07h
Wkrótce koła gospodyń wiejskich będą mogły składać wnioski o dofinansowanie na organizację promocji szczepień przeciwko COVID-19. Budżet akcji to 40 mln zł. Jakie warunki muszą spełnić KGW, aby otrzymać dotacje?

Wnioski o dotacje na akcje promocji szczepień KGW mogą składać do 15 września

Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem przepisów umożliwiających wypłatę takiego świadczenia przez ARiMR, a przewidziany termin składania wniosków to 15 września 2021 r. W budżecie przewidziano na to 40 mln zł. Warunkiem jest złożenie wniosku do biura powiatowego Agencji i przeprowadzenie lokalnej kampanii promocyjnej do końca września.  

Głównym celem takich wydarzeń ma być wsparcie lokalnej społeczności w dostępie do szczepień przeciwko COVID-19.

To które KGW otrzymają wsparcie z tego tytułu będzie decydować kolejność zgłoszeń oraz spełnienie wymogów organizacyjnych. Pomoc będzie wypłacana przez ARiMR do wyczerpania limitu środków.

Jakie warunki musi spełnić KGW, aby otrzymać dofinansowanie na promocję szczepień przeciwko COVID-19?

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zachęca Koła Gospodyń Wiejskich w promowanie akcji szczepień. Dzięki czemu mogą one otrzymać nawet 8 tys. zł. na jej organizacje, a takich imprez każde koło może zorganizować maksymalnie trzy.

Jakie są warunki realizacji takiej akcji?

 • Przeprowadzenie kampanii informacyjnej o festynie połączonym z możliwością zaszczepienia za pomocą ogłoszeń, lokalnych mediów albo mediów społecznościowych.
 • Zawarcie umowy z punktem szczepień, zapewnić w trakcie wydarzenia przez co najmniej 5 godzin dziennie możliwość przyjęcia pierwszej dawki szczepienia przeciwko COVID-19.
 • Zapewnić możliwość otrzymania drugiej dawki szczepienia przeciwko COVID-19 w tej samej lokalizacji w przypadku szczepionek dwudawkowych
 • Zorganizować wydarzenie/a do końca września 2021 r., a następnie w ciągu 30 dni od jego zakończenia, dostarczyć sprawozdanie z jego realizacji.
 • Wydarzeniu muszą towarzyszyć przynajmniej trzy spośród następujących aktywności:
 1. oprawa muzyczna;
 2. występy artystyczne;
 3. strefa gastronomiczna;
 4. pokazy ratownictwa medycznego;
 5. strefa dla dzieci;
 6. zawody sportowe;
 7. ekspozycja i degustacja wyrobów kół gospodyń wiejskich;
 8. pokazy rękodzieła ludowego;
 9. warsztaty i szkolenia;
 10. upominki dla osób zaszczepionych w trakcie wydarzenia.

Dodatkowa premia dla KGW za liczbę wykonywanych szczepień

Oprócz maksymalnej kwoty 8 tys. zł, jaką KGW mogą otrzymać za zorganizowanie np. festynu połączonego z akcją szczepienia, można także otrzymać dodatkową premię za liczbę wykonanych szczepień. Budżet premii wynosi 30 mln zł.

Jednakże, aby Koło mogło otrzymać i taką premię, w trakcie danej imprezy zaszczepionych pierwszą dawką powinno być minimum 100 osób. Stawka premii za zaszczepioną osobę w wieku do 60 r.ż. wynosi 15 zł, a za osobę >60 r.ż – 30 zł.

W przypadku wypłaty tej premii decyduje kolejność złożonych sprawozdań z przeprowadzonej akcji.

Nawet 100 tys. złotych KGW za najlepszą akcje propagującą szczepienie przeciwko COVID-19

Koła, których wydarzenie połączone z akcją szczepień przeciwko COVID-19, uzyska największą liczbę osób zaszczepionych, będą mogły uzyskać ekstra premię – nawet 100 tys. zł. Na wysokość dodatkowych środków dla KGW będzie miało wpływ miejsce w rankingu. Osoby powyżej 60 lat zaszczepione w czasie akcji liczą się podwójnie.

 • Za I miejsce – największa liczba osób zaszczepionych podczas akcji – 100 tys. zł.
 • Za II i III miejsce50 tys. zł.
 • Miejsca 4-10 – 25 tys. zł .
 • Miejsca 11-100 – 10 tys. zł
 • Miejsca 101-1000 – 1 tys. zł .

Oprac. Natalia Marciniak-Musiał

Na podstawie MRIRW

Zdjęcie: Pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
17. maj 2024 18:49