OSP w Woli Kiełczyńskiej świętuje 100-lecie!Krzysztof Janisławski
StoryEditorOSP Wola Kiełczyńska

OSP w Woli Kiełczyńskiej świętuje 100-lecie!

16.07.2023., 11:00h
OSP w Woli Kiełczyńskiej od kilku lat przeżywa renesans. Znów są chętni do służby, druhowie pozyskują nowy sprzęt. Potwierdzeniem tego, że jednostka w kolejne stulecie wchodzi z dobrymi perspektywami na przyszłość, była zorganizowana z rozmachem uroczystość 100-lecia OSP. Strażacy i ich goście świętowali 25 czerwca.

Od kiedy istnieje OSP Wola Kiełczyńska?

Niewiele wiadomo o początkach OSP w Woli Kiełczyńskiej, ponieważ nie zachowały się dokumenty z tego okresu. Dlatego, na podstawie świadectw ustnych, przyjmuje się, że jednostka działała już w 1923 r. Z opracowania przygotowanego przez dh. Mateusza Zybałę wynika, że pierwszym naczelnikiem jednostki był najprawdopodobniej Antoni Mucha a pierwszym prezesem Józef Malec.

Historia OSP w Woli Kiełczyńskiej

Więcej informacji jest dostępnych na temat okresu powojennego. I tak wiadomo, np. w 1949 r. jednostka liczyła dziewiętnastu druhów, którzy dysponowali m.in. jedną sikawką ręczną, dwoma beczkowozami, dwoma ciężkimi i dwoma lekkimi bosakami, trzema tłumicami, jedną syreną ręczną, trzema wężami tłocznymi i jednym ssawnym. Natomiast ok. roku 1970 rozpoczęła się budowa niewielkiego budynku, oddanego do użytku w latach 80., który miał pełnić rolę remizy.

W pierwszych latach XXI w. jednostka podupadła i nie brała aktywnego udziału w życiu społeczności lokalnej. Zwrot nastąpił na początku 2019 r. Z inicjatywy radnej Anny Stobnickiej nastąpiła reaktywacja jednostki. Od tej pory druhowie aktywnie pozyskują sprzęt, a po wieloletniej przerwie reprezentacja OSP Wola Kiełczyńska w 2019 r. wzięła udział w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. W ub. roku drużyna OSP zajęła III miejsce podczas zawodów powiatowych w Sichowie Małym.

image

OSP w Woli Kiełczyńskiej świętuje 100-lecie!

FOTO: Krzysztof Janisławski

OSP Wola Kiełczyńska stawia na rozwój

W listopadzie 2019 r. jednostka otrzymała używany lekki samochód operacyjny ford transit przekazany przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach.

– I właśnie m.in. tego samochodu dotyczą nasze plany na najbliższe lata – mówi druh Piotr Irek, prezes OSP. – Planujemy budowę budynku, w którym samochód mógłby stacjonować i w którym znajdzie się pomieszczenie socjalne dla jednostki. W dalszej perspektywie chcielibyśmy wymienić auto na nowsze i większe, tak aby móc lepiej służyć mieszkańcom.

– Jednostka, która odrodziła się kilka lat temu, ma ogromny potencjał – dodaje Marcin Adamczyk, prezes zarządu gminnego OSP, wójt gminy Bogoria. – Dlatego dozbrajamy jednostkę w niezbędny sprzęt. A to nie koniec, są kolejne plany, po zrealizowaniu których jednostka będzie w stu procentach prężną jednostką bojową.

W niedzielnych uroczystościach rozpoczętych uroczystą mszą wzięło udział ponad czterdziestu druhów z jednostki, goście z zaprzyjaźnionych straży i mieszkańcy. Z kościoła na plac przy świetlicy wiejskiej w Kiełczynie kolumna przemaszerowała przy dźwiękach Górniczej Orkiestry Grupy Azoty Siarkopol.

image

OSP w Woli Kiełczyńskiej świętuje 100-lecie!

FOTO: Krzysztof Janisławski

Stulecie jednostki było także okazją do poświęcenia i nadania OSP sztandaru przez ZOW ZOSP RP.

– Ufundowany przez mieszkańców sztandar został wykonany w Studio Haftu Artystycznego – mówi druh Piotr Irek.

image

OSP w Woli Kiełczyńskiej świętuje 100-lecie!

FOTO: Krzysztof Janisławski

Odznaczenia dla najlepszych strażaków z OSP Wola Kiełczyńska

Jak podczas każdej takiej uroczystość, także tej w Woli Kiełczyńskiej, nie mogło zabraknąć momentu szczególnie miłego, mianowicie uhonorowania najbardziej zasłużonych i wyróżniających się druhów.

Złotym Medalem "Za zasługi dla Pożarnictwa" został odznaczony dh. Wiesław Malec. Srebrnym Medalem "Za zasługi dla Pożarnictwa" uhonorowani zostali druhowie: Mateusz Zybała i dh Maciej Starba. Brązowy Medal "Za zasługi dla Pożarnictwa" otrzymali: dh Piotr Irek, dh. Anna Mianowska, dh. Marta Irek, dh Stanisław Gałęza, dh Adam Pająk, dh. Edyta Sławska, dh Mateusz Pietrzyk, dh Piotr Stobnicki, dh. Anna Stobnicka i dh Leszek Lesiak.

Odznaką "Strażak Wzorowy" został wyróżniony dh Damian Wrona, a Złoty Znak Związku OSP RP otrzymała OSP Wola Kiełczyńska.

Wybrany w 2021 r. zarząd OSP w Woli Kiełczyńskiej tworzą: prezes Piotr Irek, naczelnik Sylwester Sławski, sekretarz Tomasz Szafrański, skarbik Edyta Sławska i gospodarz Mateusz Pietrzyk.

image

OSP w Woli Kiełczyńskiej świętuje 100-lecie!

FOTO: Krzysztof Janisławski

oprac. Krzysztof Janisławski

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
01. marzec 2024 19:25